Zasady tyczenia budynków i budowli

Tyczenie budynków i budowli to początek pracy nad niemal każdą inwestycją budowlaną. Wybudowanie domu czy posadowienie innego obiektu musi być bowiem poprzedzone specjalistycznymi działaniami, w tym sporządzeniem projektu, a także wytyczeniem na jego podstawie położenia realizowanego obiektu w terenie. Na czym dokładnie polega tyczenie budynków i innych obiektów?

Kiedy i  w jakim celu wykonuje się tyczenie obiektu?

Oczywistą sprawą jest, że aby planować budowę domu czy innego obiektu, trzeba dysponować działką, na której realizowana będzie inwestycja. To jednak nie wszystko. W pierwszej kolejności konieczne jest bowiem uzyskanie pozwolenia na budowę uwzględniające projekt danego budynku. Tyczenie budynków polega na przeniesieniu założeń wynikających z tego planu na dany teren i określeniu faktycznego miejsca posadowienia obiektu z uwzględnieniem odległości, jakie trzeba zachować od okolicznych budynków czy granic działki. Jeśli dysponujemy pozwoleniem na budowę lub chcemy wykonać przyłącza, musimy skorzystać z usług geodety, który określi usytuowanie budynku bądź budowli poprzez wytyczenie i stabilizację punktów zgodnych z projektem.

W jaki sposób dokonuje się tyczenia budynków i budowli?

Pierwszy etap tyczenia obiektów to przygotowanie projektu, a mianowicie jego geodezyjne opracowanie z wyznaczeniem położenia budowli w stosunku do granic nieruchomości czy innych punktów, np. sąsiadujących obiektów. – Tłumaczy przedstawiciel przedsiębiorstwa GEOMAP Geodezja z Wrocławia świadczącego usługi geodezyjne i kartograficzne. – Następnie geodeta przystępuje do wykonania czynności pomiarowych w terenie. Pomiar realizacyjny polega na wskazaniu w terenie założonych w projekcie punktów. W tym celu korzysta się z wybranej spośród następujących metod opomiarowania w oparciu o osnowę realizacyjną:

  • Metoda biegunowa bazująca na oznaczeniu kątów biegunowych;
  • Metoda ortogonalna wykorzystująca odcinki rzędnych i odciętych;
  • Metoda trygonometryczna;
  • Metody bazujące na przecięciach i wcięciach kątowych.

Wyznaczone daną metodą i z dokładnością do 10 cm punkty osiowe – zwykle jest to od czterech do dziesięciu punktów w przypadku budynku lub więcej dla obiektów liniowych – są stabilizowane przez geodetę. W tym celu wykorzystuje się ławy budowlane, czyli deski z rozciągniętymi pomiędzy nimi sznurkami lub drutami bądź też paliki, gwoździe czy pręty. Istotną kwestią jest także oznaczenie przez geodetę repera, czyli punktu odniesienia. Końcowy etap prac nad tyczeniem budynków to sporządzenie szkicu wraz z dokonaniem wpisu w dzienniku budowy. Dopiero po dokładnym wytyczeniu budynku w terenie i uwzględnieniu tego faktu w dokumentacji można przystąpić do dalszych prac związanych z realizacją inwestycji.

Usługi rolnicze – przegląd ofertowy

Na jakie usługi rolnicze mogą liczyć klienci firm oferujących rozwiązania dla gospodarstw rolnych? Postanowiliśmy to sprawdzić i okazało się, że oferta jest bardzo ciekawa i różnorodna. Usługi rolnicze są ekonomicznym rozwiązaniem, wykonywanym przez specjalnie wykwalifikowanych pracowników i przy pomocy najwyższej jakości sprzętu – maszyn rolniczych, ciągników czy kombajnów. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do lektury.

Jakie usługi rolnicze są najczęściej wykonywane?

Firmy, które oferują usługi rolnicze, najwięcej pracy mają w sezonie. Świadczą wtedy m.in. usługi siewu kukurydzy oraz buraków, prasowania słomy i siana, zbioru sianokiszonki i kukurydzy na zielonkę czy koszenia kombajnem zbożowym. W zależności od możliwości i zapotrzebowania pomagają również w odwozie zielonki lub ziarna do skupu. Coraz większą popularnością cieszą się usługi doglebowej aplikacji gnojownicy przy pomocy wozu asenizacyjnego.

Wszystkie wymienione usługi są możliwe dzięki profesjonalnym maszynom – ciągnikom, kombajnom, prasie, sieczkarni i siewnikowi punktowemu. Ich dobra kondycja jest niezbędna do wykonywania prac rolniczych. Każdy przestój spowodowany awarią może odbić się negatywnie zarówno na klientach, jak i usługodawcy, dlatego maszyny rolnicze, z których korzystają firmy rolnicze są nie tylko czyszczone i odpowiednio przechowywane, ale także regularnie serwisowane. Należy pamiętać, że wszelkie koszty z tym związane (np. części zamienne i płyny eksploatacyjne) są pokrywane z kieszeni przedsiębiorców, dlatego muszą oni mieć na uwadze rentowność swojego biznesu.

Opłacalność usług rolniczych

Jak wygląda realizacja tego typu usług, aby wszystkie czynności były opłacalne dla przedsiębiorców?

Podczas planowania zwracamy szczególną uwagę na jak najbardziej optymalne wykorzystanie naszych maszyn w odpowiednim dla klienta momencie, dzięki czemu ograniczamy przejazdy pomiędzy gospodarstwami do minimum – wyjaśnia ekspert z firmy Kagro, która oferuje uprawę gleby, siew kukurydzy i buraków, rozrzucanie oborników i wapna oraz transport płodów rolnych. – Ceny ustalane są w oparciu o cennik Polskiego Związku Pracodawców i Usługodawców Rolniczych, ale musimy również przeprowadzić szczegółową analizę finansową, która wskaże nam, czy cena danej usługi jest adekwatna do poniesionych przez nas kosztów. Przy okazji możemy, z korzyścią dla naszych klientów, obniżyć nieco koszty dzięki lepszej i wydajniejszej organizacji pracy i eliminacji zbędnych wydatków z naszej strony.

Jakie uprawnienia są wymagane do pracy na wysokościach?

Prace alpinistyczne należą do szczególnie niebezpiecznych. Z tego powodu osoby, które je wykonują na co dzień, powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz uprawniania. Wiedza zdobywana w trakcie szkolenia pomoże im bowiem lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac na wysokościach. Czym jest praca na wysokościach i jakie uprawienia należy mieć, by móc ją wykonywać?

Praca na wysokościach – czym jest?

Pod pojęciem pracy na wysokościach kryje się praca, która jest wykonywana na wysokości wyższej niż 1 m nad ziemią. Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie przypadek, kiedy pracownik znajduje się ponad ziemią, ale miejsce jego pracy jest osłonięte ścianami lub konstrukcjami uniemożliwiającymi upadek. Praca na wysokościach jest pracą podwyższonego ryzyka. Aby móc ją wykonywać należy przejść specjalistyczne szkolenie. Osoby pracujące na wysokościach muszą bowiem dbać nie tylko o bezpieczeństwo swoje i współpracowników, ale także o pieszych i inne osoby, które mogą pojawić się na terenie ich pracy. Prace alpinistyczne obejmują bowiem także przygotowanie i zabezpieczenia stanowiska pracy, kontrolowanie sprzętu przeznaczonego do wykonywania zleconej pracy, zachowywanie ostrożności w trakcie jej wykonywania oraz zabezpieczenie miejsca po zakończonych działaniach. Wiedzę, jak to prawidłowo zrobić, każda osoba zdobywa w trakcie szkoleń, które pozwalają jej na uzyskanie uprawnień do pracy na wysokościach; takie szkolenia prowadzi przykładowo wrocławska firma Elbrus.

Uprawnienia do pracy na wysokościach

Warunkiem uzyskania uprawnień i podjęcia pracy w tym zawodzie jest ukończenie specjalistycznego kursu. Obejmuje ono szkolenie z zakresu BHP, podczas którego pracownik zapoznawany jest z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia z zakresu BHP są obowiązkowe dla każdej nowo zatrudnionej osoby w firmie. Pracownicy muszą także odbywać okresowe badania lekarskie, podczas których lekarz stwierdzi, czy dana osoba może bezpiecznie dla siebie i innych pracować na wysokościach. Następnym krokiem do zdobycia uprawnień do pracy na wysokościach jest przejście kursu pracy na wysokościach. W zależności od specyfiki wykonywanej pracy może być to kurs skierowany dla osób, które planują pracę przy użyciu drabin lub rusztowań. Ci pracownicy, którzy z kolei będą pracowali przy użyciu lin alpinistycznych, powinni ukończyć kurs z ich obsługi. Warto jednak wiedzieć, że ten drugi wariant jest dłuższy oraz wymaga bardziej intensywnego przygotowania fizycznego. Praca alpinistyczna wiąże się bowiem z dużym wysiłkiem oraz wymaga bardziej szczegółowego przeszkolenia.

Charakterystyka artykułów spawalniczych

Praca spawacza wymaga wykorzystania narzędzi odpowiednich do warunków spawania oraz łączonych materiałów. Każdy spawacz powinien posiadać wiedzę na temat doboru artykułów do wykonania konkretnego zadania. Poza różnymi rodzajami spawarek oraz akcesoriów ochronnych, takich jak maski czy rękawice, na rynku spawalniczym obecnych jest również wiele rodzajów materiałów spawalniczych – elektrod, drutów oraz prętów. Co warto o nich wiedzieć?

Elektrody

Elektrody wykorzystywane są najpowszechniej wykorzystywanymi materiałami spawalniczymi.  Dzielimy je na kilka rodzajów, każdy z nich ma nieco inne właściwości i zastosowanie.

  • Elektrody o otulinie kwaśnej wykorzystywane są do spawania w pozycji podolnej, nabocznej oraz w pozycjach przymusowych. Zawierają duże ilości tlenków żelaza i odtleniaczy
  • Elektrody w otulinie zasadowej zawierają węglany wapnia i magnezu, to ich główne składniki. Pozwalają uzyskać wysoką plastyczność spoiwa po spawaniu.
  • Elektrody w otulinie rutylowej zawierają rutyl oraz odtleniacze takie jak żelazomangan i żelazokrzem. Wykorzystywane są zwykle do spawania cienkich elementów, uważane są za materiał uniwersalny. Jedynym ograniczeniem ich zastosowania jest niemożność spawania w pozycji pionowej z góry na dół.

Druty

Druty spawalnicze wykorzystywane są w metodach spawania opartych o wykorzystanie osłony z gazów – MIG (Metal Inert Gas), w której wykorzystuje się gazy obojętne, takie jak argon lub hel, oraz MAG (Metal Active Gas), opartej o użycie gazów aktywnych, na przykład dwutlenku węgla. Obie metody różnią się również zastosowaniem – pierwsza z nich używana jest do spawania metali nieżelaznych i ich stopów, podczas gdy druga stosowana jest przede wszystkim w spawaniu stali. Głównym czynnikiem, który decyduje o doborze drutu, jest jego średnica.

 – Generalna zasada mówi, że im grubszy jest materiał, który ma zostać poddany spawaniu, tym większą średnicę powinien posiadać drut użyty w tym celu – wyjaśnia przedstawiciel firmy TomStalNa wybór drutu wpływ ma również pozycji spawania.

Pręty

Pręty spawalnicze wykorzystywane są wyłącznie w metodzie TIG, czyli Tungsten Inert Gas. Metoda ta uważana jest za najbardziej uniwersalną metodę spawania, bowiem z przy jej wykorzystaniu możliwie jest spawanie praktycznie wszystkich metali oraz stopów, bez żadnych ograniczeń co do pozycji spawania. Jedyną jej wadą jest niska prędkość spawania oraz mała wydajność, szczególnie przy spawaniu ręcznym grubszych materiałów, a także konieczność – jak przy wszystkich metodach spawania z użyciem gazów osłonowych – przeprowadzanie prac w zamkniętych pomieszczeniach bądź przy użyciu dodatkowej osłony przed wiatrem.

Czym się kierować przy wyborze protezy zębowej?

Braki w uzębieniu to nie tylko problem natury estetycznej. Dużo poważniejszą sprawą jest, że bez zębów nie jesteśmy w stanie przeżuwać posiłków z taką samą skutecznością, co z kolei może być przyczyną poważnych problemów z układem pokarmowym. Nie wolno również zapominać o dużo mniejszym komforcie jedzenia. Z tych powodów powinniśmy jak najszybciej wypełnić lukę po zębach, które stracimy w wyniku wypadku czy choroby. Najczęściej wybieraną formą uzupełniania ubytków jest zastosowanie jednego z rodzajów protezy zębowej – czym kierować się w wyborze?

Protezy czy implanty?

Obecnie najskuteczniejszą metodą uzupełniania ubytków w uzębieniu są implanty, czyli tytanowe śruby, które montuje się w kości szczęki w miejscu ubytku. Po złączeniu się metalu z kością za pomocą specjalnego łącznika na implancie umieszcza się wykonaną z odpowiedniego tworzywa koroną, która do złudzenia przypomina utracony ząb. Mimo to metoda ta nie cieszy się największą popularnością. Powód? Przede wszystkim bardzo wysoka cena – pojedynczy implant to koszt liczonych w tysiącach złotych. Dużo bardziej przystępnym rozwiązaniem są protezy. Tych jest kilka rodzajów – każdy z nich opiera się na innej technologii, każdy ma swoje plusy i minusy, a także swoją cenę.

Protezy ruchome i stałe

Podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać przy wyborze protezy, brzmi: czy wolimy zainstalować ją sobie na stałe, czy może wolimy rozwiązanie ruchome. W niektórych sytuacjach nie będziemy mieli wyboru, konieczne stanie się wykonanie protezy osiadającej całkowitej, potocznie nazywane sztuczną szczęką.

Rozwiązanie to jest dedykowane osobom, które całkowicie utraciły zęby – wyjaśnia dentysta gabinetów stomatologicznych JardentSa to wykonane z nylonu lub akrylu płytki, które mocuje się na dziąsłach żuchwy i szczęki za pomocą specjalnego kleju. Nie są one w stanie rozłożyć nacisku na kość szczękową, a zatem zahamować jej zaniku, dlatego co kilka lat należy wykonać nową protezę, lepiej odpowiadającą kształtowi kości.

Wśród protez ruchomych znajdziemy również takie rozwiązania jak protezy szkieletowe, przeznaczone do uzupełniania rozległych ubytków oraz protezy nakładowe, przypominające nieco implanty – do ich zamontowania wykorzystuje się umieszczone w kanałach korzeniach metalowe zaczepy. Alternatywą są protezy montowane na stałe, np. korony oraz mosty. Są one dużo wygodniejsze od protez wyjmowanych, nie powodują takie dyskomfortu jak protezy wyjmowane. Jednocześnie są od nich droższe, a przy tym – jak w przypadku mostów – wymagają odpowiedniego spiłowania zębów sąsiadujących z ubytkiem. Ponadto mogą być stosowane wyłącznie kiedy ubytki nie są zbyt duże. Bez względu na to, jaką protezę wybierzemy, musimy pamiętać, że tak samo jak naturalnej zęby wymaga ona odpowiedniej pielęgnacji. Zaniedbania w higienie protezy mogą prowadzić do powstawania m.in. stanów zapalnych błony śluzowej.

restauracja

Dlaczego warto organizować imprezy okolicznościowe w restauracji?

Imprezy okolicznościowe to wyjątkowe i ważne spotkania, które wymagają specjalnej oprawy. Obecnie mało kto decyduje się na zorganizowanie takiej uroczystości we własnym domu i przyjęcia okolicznościowe wyprawia w restauracji. To rozwiązanie, które m.in. jest wygodne i pozwala w pełni rozkoszować się czasem z bliskimi, gdyż zdejmuje z organizatora obowiązki, którymi może zająć się obsługa restauracji.

Imprezy okolicznościowe w restauracji – komfort i atmosfera

Należy podkreślić, że imprezy okolicznościowe takie jak wesela, komunie, chrzciny czy przyjęcia firmowe to przede wszystkim czas, w którym organizator (lub organizatorzy) powinni cieszyć się wspólnymi chwilami z zaproszonymi gośćmi. Dzięki organizacji takiego wydarzenia w restauracji, osoba zapraszająca nie musi martwić się wieloma zadaniami. Tym samym imprezy okolicznościowe mogą odbywać się w doskonałej atmosferze, bez zbędnych nerwów oraz myślenia o tym, że coś nie wyjdzie. Jeśli część obowiązków przejmuje obsługa restauracji, zmniejsza się ryzyko wystąpienia niezaplanowanych sytuacji.

Inne zalety organizacji przyjęcia w restauracji – profesjonalizm

Warto podkreślić, że impreza okolicznościowa w danej restauracji z pewnością nie jest pierwszym, odbywającym się w niej tego typu wydarzeniem. Wybrany lokal z całą pewnością ma doświadczenie w organizowaniu takich eventów, dlatego niewątpliwie przyczynia się to do profesjonalnej obsługi przyjęcia, a dodatkowo służy pomocą i radami na każdym etapie organizacji.

Z reguły wesele, chrzciny bądź inne imprezy okolicznościowe organizujemy raz w życiu bądź raz na kilka lat. Dlatego w naszej restauracji zdajemy sobie sprawę, że nasi goście wcale nie muszą się na tym znać i zawsze pomagamy im informując o najnowszych trendach, najlepszych rozwiązaniach, idealnym menu i wszystkich tych kwestiach, które sprawią, że zrealizujemy oczekiwania, a także zorganizujemy wydarzenie, które będzie pięknym wspomnieniem – podkreśla specjalista z restauracji Krys-Stan w Olsztynie.

Przyjęcie okolicznościowe w restauracji – menu, wystrój i reszta

Inną zaletą organizacji przyjęcia okolicznościowego w restauracji jest fakt, że wszystko tu już jest. Nie trzeba martwić się m.in. czy wystarczy talerzy i szklanek, czy goście z pewnością będą mieli, gdzie usiąść, czy nie będzie za ciasno itp. W restauracji z pewnością wszystkie te kwestie nie będą zaprzątać głowy. Ponadto, tego typu wydarzenie wymaga również specjalnej oprawy – nawet jeśli gotujesz wyśmienicie, to szef kuchni i jego załoga jest w stanie przygotować więcej dań w krótszym czasie niż ty. Dodatkowo, przyjęcie okolicznościowe w restauracji ma jeszcze jedną zaletę – zazwyczaj wystrój pomieszczeń jest idealny i sprawdza się zarówno podczas chrzcin, wesela czy imprezy firmowej.

kredyt

Jak wybrać najlepszy kredyt gotówkowy?

Jeśli decydujesz się na kredyt gotówkowy, nigdy nie działaj pochopnie – dokonanie niewłaściwego wyboru może wiązać się z niepotrzebną utratą pieniędzy. Oferty, którymi zasypują nas banki, są niezliczone, a podjęcie ostatecznej decyzji okazuje się niezwykle trudnym zadaniem. Zobacz, na co należy zwrócić uwagę, żeby wybrać najbardziej korzystny kredyt.

RRSO

Decydując się na kredyt gotówkowy, trzeba zachować dużą ostrożność. Banki często reklamują się, oferując niskie oprocentowanie, należy mieć jednak na uwadze, iż nie jest to jedyny koszt, który poniesiemy, biorąc kredyt. Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, jest RRSO – radzi profesjonalny ekspert kredytowy z firmy Finansowy Piotr.

RRSO, czyli rzeczywista stopa roczna oprocentowania, to wskaźnik, który uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty takie jak prowizje, odsetki czy ubezpieczenie. Im niższa wartość RRSO, tym korzystniejszy kredyt. Oznacza to również niższą ratę.

Promocje

Wiele banków oferuje różnego rodzaju promocje, nad którymi warto się zastanowić. Ograniczenie się jedynie do banku, w którym posiada się konto, może być błędem. Dobrze jest wziąć pod uwagę jak największą ilość ofert. Niestety, ze względu na ich mnogość, wymaga to poświęcenia bardzo dużej ilości czasu, dlatego korzystne może okazać się skorzystanie z różnego rodzaju zestawień i rankingów kredytów gotówkowych dostępnych przez Internet. Dysponują one bazą banków, które w danym momencie proponują najkorzystniejsze warunki dla potencjalnych kredytobiorców.

Analiza potrzeb i możliwości

Zanim zdecydujesz się na kredyt, powinieneś dokładnie przeanalizować wszystkie swoje potrzeby i możliwości. Zastanów się nad budżetem, którym dysponujesz, i stałymi dochodami oraz wydatkami. Pozwoli to na ustalenie wysokości raty, którą będziesz w stanie regularnie spłacać. Przemyśl także, jakiej kwoty pieniędzy dokładnie potrzebujesz, aby zrealizować wybrany cel. Pamiętaj, aby nie brać kredytu większego niż to konieczne – pamiętaj, że jego spłata wiąże się z odsetkami.

Skorzystanie z usług profesjonalisty

Jak możemy zauważyć, decyzja o wzięciu kredytu gotówkowego nie jest prostym zadaniem i wiąże się z bardzo wieloma czynnikami, które należy przeanalizować. Niejednokrotnie musimy poświęcić wiele czasu, żeby dokonać właściwego wyboru. Jeśli nie jesteśmy pewni, jaka decyzja będzie dla nas najbardziej korzystna, lub nie mamy niezbędnej wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie, warto zdecydować się na pomoc profesjonalisty. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić czas, ale również ułatwić nam zdobycie ważnych informacji oraz ich analizę, a w konsekwencji podjęcie ostatecznego wyboru.

uprawnienia energetyczne

Jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie na uprawnienia energetyczne G1?

Zgodnie z przepisami, aby zawodowo zajmować się eksploatacją bądź dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, a także aby dokonywać ich pomiarów oraz kontroli, trzeba dysponować stosownymi uprawnieniami. Zdobywa się je w drodze pomyślnego zdania egzaminu państwowego kategorii G1, który opracowuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP, stąd też potoczna nazwa: „uprawnienia sepowskie”). Jakich pytań można się na takim egzaminie spodziewać?

Osoba do niego przystępująca na pewno musi mieć opanowane podstawy i zagadnienia ogólne, stąd nie powinny dziwić pytania typu „co to jest obwód elektryczny?” albo konieczność podania definicji prądu elektrycznego czy jednostek jego napięcia i natężenia. Egzaminowani wykazują się ponadto znajomością praw fizyki w wybranym zakresie (prawa Kirchoffa, Ohma, Joula-Lenza).

Znajomość przepisów

Nie może im być obce także Prawo energetyczne, czyli obowiązująca ich samych ustawa, jak również inne regulacje – dodaje ekspert z firmy szkoleniowej Galileum, która prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu. – Na tej podstawie należy chociażby wskazać różnice między osobą uprawnioną i upoważnioną do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych albo wymienić rodzaje poleceń, jakie mogą zostać w tej dziedzinie wydane – mówi.

Kwestie bezpieczeństwa

To, że w ogóle trzeba zdawać egzamin na uprawnienia energetyczne G1, podyktowane jest w dużej mierze względami bezpieczeństwa. Dlatego też nie może zabraknąć na nim pytań dotyczących tego obszaru – na przykład w kontekście warunków pracy przy obsłudze instalacji elektroenergetycznych. Przygotować się należy również na pytania o sprzęt ochronny i izolujący, zarówno dla napięć powyżej 1 kV, jak i poniżej tej wartości.

Osoba dysponująca uprawnieniami sepowskimi musi też wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, czyli m.in. jakich środków używać do gaszenia urządzeń pod napięciem, w jaki sposób uwolnić osobę rażoną prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV i wyższym, a także jak jej później udzielić pomocy.

Wiedza na temat konkretnych urządzeń i instalacji

Na egzaminie nie może też oczywiście zabraknąć mniej lub bardziej szczegółowych pytań o urządzenia prądotwórcze (np.: „wymień rodzaje wzbudnic generatorów”), elektrotermiczne („wymień sposoby ich klasyfikacji”) i służące do elektrolizy („w jakich terminach przeprowadza się ich oględziny?”), sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego („jakie urządzenia się w nich stosuje?”), elektryczne sieci trakcyjne („czym charakteryzuje się sieć łańcuchowa całkowicie skompensowana?”) albo urządzenia elektroenergetyczne w wydaniu przeciwwybuchowym („na czym polega podział mieszanin wybuchowych na klasy temperaturowe?”) oraz pytań o aparaturę kontrolno-pomiarową (np. „jak pomierzyć rezystancję stanowiska?”).

ciagnik-rolniczy

Na co zwracać uwagę kupując ciągnik rolniczy?

Ciągnik rolniczy to jedna z najważniejszych maszyn na każdym współczesnym gospodarstwie. Bez niego wykonanie większości prac związanych z uprawianiem roli jest albo niemożliwe, albo bardzo  trudne i czasochłonne. Taki ciągnik to bardzo duża inwestycja. Na co zwrócić uwagę, wybierając taką maszynę? Co powinniśmy sprawdzić przed zakupem? Odpowiedzi znajdziecie w naszym poradniku.

Nowy czy używany?

Pierwszym pytaniem, jakie musimy sobie zadać, planując zakup ciągnika rolniczego, jest to, czy chcemy zainwestować w nową maszynę, czy zapłacić nieco mniej, za urządzenie używane. Zakup maszyn rolniczych, takich jak ciągniki, to ogromny wydatek – powinniśmy więc z góry zaplanować, jaki budżet planujemy przeznaczyć na tę inwestycję, i wtedy zdecydować, czy wolimy nową maszynę o nieco gorszych parametrach, czy używany ciągnik z wyższej półki, w porównywalnej cenie.

Maszyny rolnicze są konstruowane tak, by były bardzo wytrzymałe, jednak kupując używany sprzęt musimy mieć na uwadze to, że prawdopodobnie zużyje się on szybciej, niż takie samo urządzenie kupione wprost od producenta. Najlepiej jest wybrać określony model ciągnika, który posiada zadowalające nas parametry, pod względem mocy i wytrzymałości. Często, kupując nową maszynę, stawiamy trochę na kota w worku, bo jeszcze nie wiadomo, jakie są jej słabsze strony. Kupując nieco starsze ciągniki używane, możemy znaleźć wiele opinii na ich temat i poradzić się innych rolników, dzięki czemu będziemy w pełni świadomi charakterystyki danego urządzenia.

Sprawdzony producent

Wybierając sprzęt rolniczy, warto jest zdecydować się na sprawdzonych producentów, cieszących się dużym zaufaniem wśród klientów. W naszym kraju, wśród producentów maszyn rolniczych, największym powodzeniem cieszą się firmy takie jak Ursus i Zetor. Jednak jest także wiele innych firm, produkujących maszyny rolnicze, którym warto zaufać, takich jak Vaderstad, Wielton, Dieci czy Case IH – maszyny tych firm znajdziemy w ofercie przedsiębiorstwa Agromarket Sp. z o.o. Maszyny rolnicze, nawozy. Firma zajmuje się głównie sprzedażą ciągników używanych. Charakteryzują się one jednak bardzo dobrymi parametrami, przez co możemy mieć pewność, że taki sprzęt będzie nam bardzo długo i dobrze służyć. Dobre maszyny rolnicze są dziś warunkiem konicznym prawidłowego funkcjonowania każdego gospodarstwa rolnego. Warto więc je pozyskiwać z dobrego, sprawdzonego źródła. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że będą niezawodne.

Pudło kartonowe jako przechowalnia zabawek

Zabawki porozrzucane swobodnie po całym dziecięcym pokoju nie tylko prezentują się niezbyt estetycznie, ale również mogą być bardzo niebezpieczne – wystarczy nadepnąć na jeden element lub potknąć się, by skończyło się to poważnymi obrażeniami. Dlatego warto zadbać o odpowiednie przechowywanie zabawek. W tym celu warto wykorzystać pudełka kartonowe. Czemu?

Ponieważ są lekkie

Podstawową zaletą pudełek kartonowych jest ich niewielka waga. To właśnie dlatego są tak chętnie wykorzystywane przez wszelkiego rodzaju firmy zajmujące się transportem i przesyłkami – masa pudła w bardzo znikomym stopniu wpływa na masę całkowitą pakunku, co pozwala w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości ładunkową pojazdów transportowych. Co ta zaleta oznacza z naszego punktu widzenia? Przede wszystkim to, że nawet duże pudła zapakowane po brzegi zabawkami będzie nam dużo łatwiej przenieść z miejsca na miejsce, podnieść, umieścić na szafie etc.

Wysoka wytrzymałość

Mimo, że pod względem struktury karton nie różni się od zwykłego papieru, to jego wytrzymałość jest dużo wyższa.

Oczywiście, im grubszy karton, tym mniejsza jego podatność na uszkodzenia i odkształcenia – mówi przedstawiciel Wytwórni Opakowań Kartonowych.

W pudle kartonowym można przechowywać nawet ciężkie zabawki – nie ulegnie ono większym odkształceniom, a nawet poradzi sobie z obciążeniem, jeśli postawimy jedno pudło na drugim.

Łatwe utrzymanie porządku

Jak wspomnieliśmy na wstępie, nieporządek w zabawkach jest nie tylko niepraktyczny, utrudnia znalezienie ulubionej zabawki, ale również może być bardzo niebezpieczny dla naszego dziecka i nas samych. Przechowywanie zabawek w pudłach pozwoli nam uniknąć ryzykownych sytuacji, a jeśli podejdziemy do tego w sposób racjonalny, możemy również zaoszczędzić sporo miejsca w pokoju dziecięcym.

Estetyka

Na rynku znajdziemy szeroką gamę gotowych pudełek kartonowych, które będą idealnie pasować do wystroju pokoju dziecięcego. Takie pudła są nie tylko użyteczne – mogą również stanowić ciekawy element dekoracyjny wnętrza.

Łatwe przechowywanie

Pudła kartonowe możemy w łatwy sposób złożyć i schować w mniej widocznym miejscu, gdzie będą czekać na ponowne użycie. Jest to zaleta, której nie dadzą nam inne rozwiązania, np. plastikowe kosze na zabawki.

Niska cena

Ostatnią, lecz nie mniej istotną zaletą pudełek kartonowych jest ich bardzo niska cena, powodująca, że na tego typu przechowalnię zabawek może pozwolić sobie dosłownie każdy rodzic. Ponadto papier, z którego się je wytwarza, jest surowcem wtórnym, a to oznacza, że utylizacja uszkodzonych bądź niepotrzebnych pudeł nie pochłania żadnych kosztów.

Witaj

Poradnik pkt.pl to ogromna baza wiedzy i potrzebnych wskazówek. Naszym celem jest dać Ci odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania oraz udzielić praktycznych porad. W wyszukiwaniu odpowiednich zapytań pomagają poszczególne kategorie. Dzięki nim szybko i w łatwy sposób odnajdziesz propozycje na spędzenie wieczoru albo wyjazd na urlop, pomysły na zaskakujący prezent dla bliskiej osoby, a także inne potrzebne na co dzień informacje związane z kategoriami zdrowie i uroda, dom i ogród, elektronika, finanse, gastronomia, moda, motoryzacja, rozrywka i sport. Jeśli nie wiesz, jaki kupić aparat albo sprzęt narciarski, sięgnij po cenne wskazówki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o zdrowie, nic prostszego! Znajdź rozwiązanie każdego problemu!

poradnik.pkt.pl 2015
Regulamin korzystania z serwisu