lekarz
16 lipca 2018

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?
5 (100%) / 1 głosów

Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?

Wśród wielu specjalności lekarskich na uwagę zasługuje specjalność lekarza medycyny pracy. Zleca on nie tylko badania profilaktyczne pracowników, lecz również zajmuje się badaniami kierowców, osób pracujących na morzu, a nawet przeprowadza badania osób, ubiegających się o pozwolenia na broń. Chociaż z pozoru wydawać by się mogło, że zakres jego kompetencji nie jest szeroki, lekarz medycyny pracy pełni bardzo ważną funkcję w systemie służby zdrowia.

Przedmiotem omawianej specjalności jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta. Lekarz medycyny pracy zajmuje się zatem diagnostyką, profilaktyką oraz leczeniem chorób zawodowych, związanych z wykonywaniem określonej profesji, a także oceną ryzyka, jakie niesie wykonywanie danego zawodu. Sprawuje on opiekę nad pracownikami przez cały okres ich zatrudnienia u danego pracodawcy, informując ich, jak powinni dbać o zdrowie, odżywiać się i jak zapobiegać zmianom zdrowotnym, wynikającym z charakteru pracy.  Przyjrzyjmy się bliżej jego kompetencjom.

Badania wstępne, okresowe, kontrolne

Podstawą działalności lekarza medycyny pracy jest przeprowadzanie obowiązkowych badań pracowników, które mają na celu stwierdzić brak lub występowanie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badania okresowe z kolei, przeprowadzane nie częściej niż raz w roku i nie rzadziej niż co pięć lat, mają na celu monitorowanie stanu zdrowia pracownika i ocenę, czy warunki zatrudnienia nie są dla niego szkodliwe. Najczęściej w ich zakres wchodzi badanie krwi, moczu, ciśnienia, cukru we krwi, wzroku oraz wizyta u laryngologa. O zakresie, ilości oraz rodzaju badań, decyduje właśnie lekarz medycyny pracy, ze względu na charakter wykonywanego zawodu. Ostatnim rodzajem tego typu badań, zlecanych przez lekarza omawianej specjalności, są badania kontrolne, przeprowadzane w dwóch przypadkach: gdy niezdolność do pracy, spowodowana chorobą, trwała dłużej niż 30 dni oraz w przypadku zaprzestaniu pracy w kontakcie z substancjami rakotwórczymi oraz pyłami zwłókniającymi.

Badania kierowców i operatorów maszyn

Innym rodzajem badań, przeprowadzanym przez lekarza medycyny pracy, są badania kierowców, które można wykonać na przykład w Centrum Medycyny Pracy Hipokrates w Tychach. W ich zakres wchodzą badania psychologiczne, w tym badanie zmierzchowe oraz zjawiska olśnienia, oznaczenie poziomu glukozy, specjalistyczne konsultacje neurologa, laryngologa i okulisty, a także badania psychotechniczne, w skład których wchodzą testy pisemne i aparaturowe. Lekarz medycyny pracy zajmuje się także badaniem innej grupy pracowników, mianowicie operatorów maszyn oraz urządzeń elektrotechnicznych. Sprawdza on czas reakcji i koordynację wzrokowo-ruchową potencjalnych pracowników.

Ponadto warto zaznaczyć, że do lekarza medycyny pracy udamy się także na badania przydatności zawodowej, które określą odpowiedni dla nas obszar aktywności, podjętej w przyszłości.