11 stycznia 2019

Kategoria:
Motoryzacja

Zasady przewozu ciężkich ładunków
5 (100%) / 2 głosów

Zasady przewozu ciężkich ładunków

Transport to jedna z głównych gałęzi gospodarki, która ma niebagatelny wpływ na rozwój wszystkich innych branż – handlu, przemysłu, rolnictwa, sektora usług etc. Przewożenie niektórych ładunków, między innymi dużych ilości kruszywa czy wielkich maszyn lub ich części stanowi spore wyzwanie logistyczne. Każdorazowo przewoźnik musi zadbać o dopełnienie licznych zasad, określających w jaki sposób takie ładunki mają być przewożone.

Prawidłowe rozmieszczenie ładunku

Podstawową kwestią w transporcie ładunków o znacznej masie jest umieszczenie ich w przestrzeni ładunkowej pojazdu w odpowiedni sposób. Nie istnieją dokładne prawne wytyczne wskazujące, jak należy osiągnąć efekt sprzyjający zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Artykuł 61 Prawa o ruchu drogowym w ustępie drugim stwierdza między innymi, że ładunek powinien zostać umieszczony w pojeździe w taki sposób, żeby nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, nie naruszał stateczności pojazdu i nie utrudniał kierowania pojazdem. Nie może on również w żaden sposób ograniczać widoczności pojazdu, np. poprzez zasłanianie świateł i urządzeń sygnalizacyjnych, w które pojazd jest wyposażony.

Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem

W trakcie jazdy na ładunek działają ogromne siły, nadające mu określony pęd. Jeśli pojazd będzie zmuszony do gwałtownego hamowania, zmiany kierunku jazdy lub przyspieszania, siły to spowodują przesuwanie się ładunku. Może to mieć bardzo dramatyczne skutki – prowadzić do utraty sterowność, uszkodzenia pojazdu transportowego bądź nawet wypadnięcia ładunku poza przestrzeń ładunkową, co z kolei będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników ruchu. Aby uniknąć takich sytuacji, ładunek musi być odpowiednio zabezpieczony przed przesuwaniem.

W przypadku ładunków stałych, takich jak materiały budowlane bądź maszyny, stosuje się między innymi wytrzymałe pasy, które dociskają ładunek do powierzchni naczepy, w ten sposób znacznie zwiększając siłę tarcia powstającą podczas zmiany prędkości i kierunku jazdy – mówi przedstawiciel firmy WronkopMateriały sypkie z kolei zabezpiecza się umieszczając w szczelnych kontenerach, nakrywanych plandekami chroniącymi ładunek przed podmuchami powietrza.

Odpowiednio dobór środków transportu

Wszystkie opisane wyżej zasady nie mogą mieć miejsca bez zachowania odpowiednich kryteriów doboru środku transportu. Pojazd, którym przemieszczany będzie ładunek powinien przede wszystkim spełniać wymogi pod względem dopuszczalnej ładowności oraz wymiarów. Ważnym kryterium jest dopuszczalna masa całkowita (DMC), czyli masa pojazdu wraz z ładunkiem. Zgodnie z polskimi przepisami po drogach mogą poruszać się pojazdy, których DMC jest nie większa, niż 40 ton – dla cięższych ładunków konieczne jest uzyskanie stosownych zezwoleń od zarządców dróg.


Warning: include(/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41

Warning: include(/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41

Warning: include(): Failed opening '/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php70/usr/share/pear') in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41