podnosnik-samochodowy
5 grudnia 2018

Kategoria:
Motoryzacja

Zasady bezpiecznego użytkowania podnośników samochodowych
5 (100%) / 2 głosów

Zasady bezpiecznego użytkowania podnośników samochodowych

Podnośniki samochodowe służą do uniesienia pojazdu na wskazaną wysokość, niezbędną do wykonania zaplanowanej czynności naprawczej bądź serwisowej. Ułatwiają pracę w warsztatach samochodowych, czyniąc ją bardziej komfortową i wygodną. Aby jednak zapewnić obsługującym je pracownikom bezpieczeństwo pracy, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przekonaj się, jakich.

Pierwszą zasadą bezpiecznego użytkowania podnośników samochodowych jest zapewnienie pełnej stateczności podnoszonego pojazdu, ona bowiem przesądza o bezwypadkowej pracy mechaników, naprawiających auto. Pozostałe zasady podzielić można na dwie grupy. Pierwsza związana jest z ogólnymi regulacjami bezpieczeństwa pracy, druga natomiast wynika z instrukcji obsługi danego urządzenia, z którą każdy pracownik powinien się zapoznać. Co zatem robić, aby użytkowanie podnośnika była bezpieczne?

Zasady ogólne

Przede wszystkim pamiętajmy, żeby w pracy z podnośnikiem samochodowym, jak podczas każdej czynności z użyciem ciężkiego sprzętu mechanicznego, przestrzegać ogólnych zasad BHP.

Do obowiązków kierownika warsztatu z kolei należy dopuszczenie do obsługi podnośników wyłącznie pracowników przeszkolonych i posiadających odpowiednie uprawnienia. Kolejna zasada dotyczyć będzie obsługi urządzenia; unośmy na nim pojazdy wyłącznie o wadze zgodnej z jego nominalną nośnością, a także odpowiednio ustawmy pojazd na wysięgnikach lub najazdach. Bardzo ważne będzie zachowanie wolnej przestrzeni nad oraz pod podnośnikiem oraz nad pojazdem w trakcie unoszenia.

Do zasad bezpiecznego użytkowania podnośników samochodowych należy również przeprowadzanie regularnych kontroli. Będzie to:

  • kontrola stopnia zużycia elementów nośnych i lin oraz szczelności układu hydraulicznego
  • dokonywanie terminowych przeglądów i konserwacji

W przypadku awarii jakiekolwiek elementu podnośnika samochodowego, nie próbujmy uporać się z nią samodzielnie, zwróćmy się o pomoc do fachowego serwisu, takiego jak na przykład firma Elwico, świadcząca pełen zakres usług, związanych ze sprzedażą, naprawą i konserwacja podnośników.

Zasady, wynikające z instrukcji obsługi

Pozostałe zasady bezpiecznego użytkowania podnośników samochodowych to zasady, wynikające z instrukcji obsługi, dołączonej do każdego urządzenia, której należy bezwzględnie przestrzegać.

Aby korzystanie z podnośnika było bezpieczne, powinno się wcześniej zapoznać z opisem urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych, ich lokalizacją w urządzeniu oraz obowiązkami operatora przed pracą, w jej trakcie i po jej zakończeniu.

Niemniej ważne będzie szczegółowe poznanie punktów smarowania, rodzajów stosowanych środków i okresów, w których należy tę czynność przeprowadzać.

Podnośnik ponadto musi być dopuszczony do eksploatacji i wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia. Spełnienie wszystkich powyższych warunków gwarantuje bezpieczną pracę z tym urządzeniem.