auto-zlom
7 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Złomowanie samochodów w świetle przepisów
5 (100%) / 2 głosów

Złomowanie samochodów w świetle przepisów

W przypadku, gdy nasz samochodów jest już stary, nienadający się do dalszego użytkowania, lub uległ poważnemu wypadkowi, możemy oddać go do kasacji, czyli, potocznie mówiąc, zezłomowania. W tym celu powinniśmy udać się do legalnie działającego punktu zbierania pojazdów i przedstawić szereg wymaganych przez przepisy dokumentów. Jak wygląda cała procedura złomowania auta?

Gdzie możemy zezłomować auto?

W celu zezłomowania nieużywanego samochodu musimy udać się do legalnie działającego punktu skupu używanych aut, takiego jak firma Legalna Kasacja Samochodów, działająca na terenie Szczecina i okolic. Punkt przyjmujący auto do kasacji powinien posiadać pozwolenie starosty na prowadzenie swej działalności.

Jakie dokumenty będę potrzebne do zezłomowania samochodu?

Zanim auto zostanie przyjęte do kasacji, musimy okazać firmie, która je przyjmie szereg dokumentów, potwierdzających, że jesteśmy właścicielem pojazdu. Są to:

  • Dowód tożsamości z numerem PESEL, adresem zamieszkania oraz zdjęciem – może to być dowód tożsamości, prawo jazdy lub paszport. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym auta widnieje zapis, że pojazd jest własnością więcej niż jednej osoby, jego współwłaściciel również zostanie wylegitymowany podczas oddawania do złomu. Jeśli współwłaściciel z jakichś przyczyn nie może być obecny przy kasacji auta, konieczne jest wypełnienie stosownego oświadczenia, w którym znajdą się dane z jego dowodu tożsamości. Do oświadczenia dołączony powinna zostać dołączona kserokopia dowodu w celu potwierdzenia autentyczności.
  • Dowód rejestracyjny – dane z dowodu rejestracyjnego muszą pokrywać się z danymi widniejącymi w przedstawionym do identyfikacji właściciela dowodem tożsamości. Zamiast dowodu można też okazać zaświadczenia potwierdzające zawarte w nim dane bądź (jeśli dowód został zatrzymany przez policję) kserokopię potwierdzoną przez właściwy wydział komunikacji
  • Karta pojazdu – jeśli została wydana, na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego będzie widniała adnotacja z serią i numerem karty. Jeśli karta została wydana lecz nie posiadamy jej przy sobie, konieczne będzie wypełnienia odpowiedniego oświadczenia.
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy to wyłącznie aut zarejestrowanych na firmę. Jeśli auto do kasacji zdaje pracownik lub przedstawiciel firmy, powinien on uzyskać od przełożonego stosowne upoważnienie.
  • Umowa sprzedaży lub inny dokument potwierdzając prawo do pojazdu – dotyczy to aut, które nie zostało przerejestrowane.

Co dalej?

Jeśli posiadamy wszystkie dokumenty i cała procedura weryfikacyjna zakończy się pomyślnie, auto zostanie przyjęte do zezłomowania. Potwierdzeniem będzie zaświadczenie o demontażu, z którego kopią powinniśmy udać się do urzędu gminy w celu wyrejestrowania auta. Mamy na to 30 dni.