22 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Zasady składowania i wywozu odpadów budowlanych
5 (100%) / 2 głosów

Zasady składowania i wywozu odpadów budowlanych

Odpady budowlane, które pochodzą z gospodarstw domowych i powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, muszą zostać odebrane, a następnie zagospodarowane przez firmę wykonującą takie usługi. Jak składować i wywozić odpady budowlane zgodnie z prawem? Ich gromadzenie i transportowanie jest ściśle określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Co mówią przepisy?

Składowanie odpadów budowlanych

Według ustawy, która weszła w życie w dniu 23 stycznia 2013 roku, obowiązek gospodarowania odpadami ciąży na wytwórcy lub posiadaczu odpadów. Gospodarowanie dotyczy zarówno ich składowania, jak i wywozu. Każdy z tych procesów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, jak też bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi.

Odpady budowlane przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów, a następnie przetransportowania ich na składowisko. Maksymalny okres składowania odpadów budowlanych wynosi rok czasu. Wytwórca lub posiadacz odpadów budowlanych może wykonać swoje obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami samodzielnie lub też za pośrednictwem innych podmiotów. W momencie ich przekazania, podmiot ten staje się nowym posiadaczem odpadów i ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie nimi – tłumaczy nasz ekspert z firmy Honest w Gdańsku.

Wywóz odpadów budowlanych

Wywóz odpadów budowlanych wymaga zamówienia kontenera lub worków na odpady budowlane, gdzie będzie można je umieścić, a następnie w prosty sposób przewieźć.
W kontenerach lub workach na odpady budowlane mogą się znaleźć:

 • odpady betonowe,
 • cegły,
 • tynki,
 • ceramika,
 • tapety,
 • okleiny,
 • elementy z gipsu,
 • drewno,
 • styropian,
 • szkło,
 • folia,
 • ziemia.

Styropian i szkło nie powinny przekraczać 10% pojemności kontenera! W workach i kontenerach na odpady budowlane nie można umieszczać odpadów niebezpiecznych.

Kto zajmuje się gospodarowaniem odpadów budowlanych?

Na rynku działa wiele firm, które zajmują się gospodarowaniem odpadów budowlanych. Mogą świadczyć te usługi dzięki posiadaniu rozbudowanego zaplecza technicznego, w tym specjalnych pojazdów, które umożliwiają i ułatwiają wywóz śmieci. Na sprawną pracę i realizację zleceń pozwalają również kontenery o zróżnicowanej pojemności i specjalistyczny sprzęt.
Takie firmy obsługują zarówno klientów indywidualnych, jak i klientów biznesowych. Należy skontaktować się z wybraną firmą i ustalić szczegóły zlecenia, aby w sprawny i legalny sposób pozbyć się odpadów budowlanych.