butla-powietrzna
31 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Zasady legalizacji butli powietrznych
5 (100%) / 1 głosów

Zasady legalizacji butli powietrznych

Legalizacją potocznie nazywane są badania okresowe, którym podlegają butle powietrzne ze znakiem CE. Badania te odbywają się przy udziale inspektora UDT. Jakie butle zaliczamy do tej kategorii i jakie są szczegółowe zasady legalizacji – te oraz inne informacje zamieszczamy w niniejszym artykule. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wskazówkami.

Co to są butle CE?

Pod nazwą tą kryją się butle wykorzystywane w aparatach oddechowych, zbiorniki gaśnic oraz zbiorniki przenośne w urządzeniach specjalnych lub będące urządzeniem specjalnym. Ich użytkowanie wymaga regularnego poddawania ich badaniom okresowym, czyli legalizacji. Przy zakupie nowej butli tego rodzaju należy zgłosić chęć jej użytkowania w UDT – wtedy butla zostanie poddana badaniu odbiorczemu i stosownie oznakowana poprzez również przez stempel inspektora UDT. Klient otrzymuje też papierowy protokół z badania wraz z decyzją zezwalającą na eksploatację. Badanie odbiorcze ma określony termin ważności, dopuszczenie butli do eksploatacji jest przedłużane właśnie przez legalizację butli, czyli ich badania okresowe. Warto też pamiętać, że każda zmiana sposobu użytkowania butli wymaga powtórzenia badania odbiorczego, nawet gdy badania okresowe są jeszcze ważne. Eksploatacja butli CE bez ich zgłoszenia niesie ze sobą konsekwencje prawne.

Jak często wymagane są badania okresowe butli?

Informacje na temat wytycznych dotyczących wykonywania badań okresowych butli CE znajdują się w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów z grudnia 2012 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1468) dozorowi technicznemu. Zgodnie z wyżej wymienionymi zapisami butle powietrzne oddechowe do nurkowania powinny być poddawane badaniom okresowym co dwa lata, a butle powietrzne do użytku lądowego co pięć lat. Jednak przepisy zastrzegają też, że mogą obowiązywać inne terminy badań okresowych butli, jeśli ich producent określił je w instrukcji użytkowania. Zatem podsumowując: terminy legalizacji butli są regulowane przez instrukcje ich producentów oraz obowiązujące prawo i wytyczne UDT.

Legalizacja butli: o czym jeszcze warto pamiętać?

Jak zauważa ekspert z firmy „Agpol”, jeśli legalizacje butli powietrznych oddziela dłuższy okres czasu, warto poddawać butlę okresowej kontroli i ocenie przebiegu eksploatacji m.in. poprzez wykręcenie zaworu. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które przy napełnianiu butli korzystają z nieznanych lub niepewnych punktów napełniania.