sztuczne-ognie
20 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Zasady bezpiecznego korzystania ze sztucznych ogni
5 (100%) / 1 głosów

Zasady bezpiecznego korzystania ze sztucznych ogni

Materiały pirotechniczne dostępne w powszechnej sprzedaży mogą stanowić źródło dobrej zabawy i rozrywki – z zastrzeżeniem, że rozważnie się nimi posługujemy. Podstawowym warunkiem korzystania z fajerwerków – niezależnie od tego, czy mowa o okresie sylwestrowo-noworocznym czy też innej imprezie bądź pokazie – jest respektowanie zasad bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich prezentujemy w artykule. Zapraszamy do lektury.

Jakość fajerwerków ma znaczenie

Przed zakupem wyrobów pirotechnicznych należy dokładnie zapoznać się z ich jakością. Warto sprawdzić, czy dane fajerwerki nie posiadają żadnych wad mechanicznych – pęknięć, przerwań, wgnieceń, wybrzuszeń itd. Wszystkie elementy produktu powinny być odpowiednio połączone, spójne, nieprzesuwające się. Nawet niewielki ubytek czy uszczerbek w konstrukcji fajerwerku potencjalnie może doprowadzić do nieszczęścia, w tym nieprzewidzianej eksplozji. Ryzyko zakupu wybrakowanego towaru zniwelujemy, korzystając z usług zaufanych dostawców. Na szczęście, na polskim rynku istnieją przedsiębiorstwa z dobrą opinią i wieloletnim doświadczeniem. Przykład stanowi hurtownia AS z Gorzowa – importer najwyższej jakości rac pistoletowych, petard oraz innych rodzajów fajerwerków.

Odpowiednie użytkowanie ogni sztucznych

Nawet najlepsze jakościowo fajerwerki mogą przyczynić się do nieszczęścia, jeśli nie będą prawidłowo stosowane. Wszystkie wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku własnego powinny być wykorzystywane zgodnie z załączoną instrukcją obsługi – zawartymi tam adnotacjami dotyczącymi sposobu odpalenia oraz ostrzeżeniami odnośnie do bezpieczeństwa w trakcie użytkowania. Co ważne, petardy do obsługiwania rękoma muszą posiadać uchwyt gwarantujący ich bezpieczne utrzymywanie podczas palenia. Wyroby przeznaczone do pionowego rozmieszczania na podłożu lub wkopania w ziemię powinny być natomiast wyposażone w elementy, które umożliwią ich prawidłowe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie czy przechylenie się w trakcie działania. Należy też liczyć się z możliwością natrafienia na niewypały. Jeżeli po odpaleniu fajerwerku/wypaleniu lontu nie doszło do eksplozji, zabronione jest podchodzenie oraz sprawdzanie dlaczego tak się stało.

Stosowanie się do przepisów

Przy korzystaniu z fajerwerków należy stosować się do przepisów kodeksu wykroczeń oraz prawa lokalnego. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z fajerwerków jedynie pod kuratelą osób dorosłych – same nie powinny posługiwać się materiałami pirotechnicznymi; takie materiały nie mogą być też im sprzedawane. Zakaz korzystania z pirotechniki dotyczy również osób w stanie nietrzeźwym oraz innych, które znalazły się w wyjątkowych okolicznościach, mogących narazić osoby postronne na niebezpieczeństwo. W kontekście korzystania z fajerwerków ogromne znaczenie ma kryterium miejsca i czasu. Stanowczo wykluczone jest stosowanie petard w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów szczególnie narażonych na pożar. Trzeba też mieć na względzie, by użytkowanie pirotechniki nie zakłócało ciszy, spokoju i porządku publicznego. Przepisy prawa lokalnego z reguły jasno wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się używanie fajerwerków. Są to przede wszystkim specjalne okazje, takie jak Sylwester i Nowy Rok. Nieznajomość przepisów nie zwalnia od ich przestrzegania, a lekki stosunek do obsługi fajerwerków może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet utratą życia.