osuszacz-chlodniczy
3 października 2018

Kategoria:
Inne

W jaki sposób działają osuszacze chłodnicze?
5 (100%) / 1 głosów

W jaki sposób działają osuszacze chłodnicze?

Osuszacze chłodnicze powietrza atmosferycznego zwane są inaczej osuszaczami ziębniczymi lub kondensacyjnymi. Są to maszyny, które pełnią istotną rolę w wielu gałęziach przemysłu. Ich działanie opiera się głównie na usuwaniu wilgoci z powietrza poprzez ochładzanie go. Z naszego artykułu dowiesz się dokładnie, w jaki sposób działają osuszacze chłodnicze i jakie jest ich zastosowanie.

Osuszacz chłodniczy – budowa i działanie

Najważniejszym elementem w konstrukcji osuszacza powietrza jest sprężarkowy układ chłodniczy. On umożliwia bowiem kondensację pary wodnej, a co za tym idzie obniżenie zawartości wody w powietrzu.

Sprężarka w osuszaczu chłodniczym działa podobnie jak serce w organizmie człowieka. Tak jak serce tłoczy i wymusza obieg krwi w układzie krwionośnym, tak sprężarka spręża i tłoczy czynnik chłodniczy w układzie osuszacza. Sprężaniu naturalnie towarzyszy wzrost ciśnienia oraz temperatury. Czynnik chłodniczy, po sprężeniu już pod postacią gazu, trafia siecią rur do skraplacza, w którym następuje jego ochłodzenie. Powietrze, które omywa skraplacz, odbiera od niego ciepło, w wyniku czego czynnik przechodzi w stan ciekły.

Czynnik w postaci cieczy przepływa przez filtr pochłaniający parę wodną, która mogła dostać się do układu podczas produkcji osuszacza lub jego serwisu. Kiedy już przejdzie przez filtr, dostaje się do kapilar lub zaworu rozprężonego. Tam czynnik się rozpręża i zaczyna odparowywać, a jego temperatura oraz ciśnienie spadają. Wówczas powietrze może oddać swoje ciepło czynnikowi, a tym samym obniżyć swoją temperaturę. Ta zaś spada poniżej punktu rosy, co powoduje, że nadmiar wilgoci ulega wykropleniu na ściankach parownika. Po tym sprężarka zasysa czynnik na nowo i cykl się powtarza.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy Zelko Polska, będącej producentem i dystrybutorem sprężarek śrubowych:

W sytuacji, kiedy praca osuszacza odbywa się w niższych temperaturach otoczenia, woda zgromadzona pod postacią kropel na ściankach parownika może zamarzać. Zamarznięte krople zaś zwiększają opór powietrza, które przepływa przez wymienniki. Dlatego należy temu zapobiegać. W tym celu elektroniczny układ sterujący otwiera zawór elektromagnetyczny. To umożliwia skierowanie czynnika o podwyższonej temperaturze i w stanie lotnym bezpośrednio na parownik. Lód wówczas zaczyna się topić, a woda spływać do zbiornika skroplin.

Zastosowanie osuszaczy chłodniczych

Osuszacze powietrza atmosferycznego znajdują swoje zastosowanie w miejscach, w których poziom wilgotności musi być pod stałą kontrolą. Stąd doskonale się sprawdzają we wszelkiego rodzajów archiwach i magazynach, przechowujących papierowe dokumenty bądź inne materiały higroskopijne, czyli niezwykle podatne na wchłanianie wody i wilgoci. Świetnie pełni swoją rolę również w zakładach mleczarskich czy w firmach z branży przetwórstwa mięsnego. Jego używanie zalecane jest także w wielkich halach przemysłowych i produkcyjnych oraz piwnicach, czyli pomieszczeniach, w których wilgoć występuje na wysokim poziomie.