utylizacja-odpadow
26 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Unieszkodliwianie odpadów krok po kroku
5 (100%) / 1 głosów

Unieszkodliwianie odpadów krok po kroku

Śmieci towarzyszą ludzkości od zawsze, jednak dopiero stosunkowo niedawno zauważono, jak poważny problem stanowi ich nadmierna produkcja. Dlatego zaczęto wdrażać metody mające na celu zminimalizowanie ich wpływu na nasze życie oraz stan środowiska naturalnego. Mimo to na co dzień rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda utylizacja odpadów i jaką rolę w niej odgrywamy.

Gospodarka odpadami – na czym polega?

W kontekście utylizacji odpadów dużą rolę odgrywa termin „gospodarka odpadami”. Co się za nim kryje?

Gospodarka odpadami to szereg procesów związanych ze zbieraniem, odzyskiwaniem, transportowaniem, segregowaniem i unieszkodliwianiem odpadów – wyjaśnia przedstawiciel firmy EkoprodIstnieje kilka zasad prawidłowo przeprowadzanej, racjonalnej gospodarki odpadami. Mówią one między innymi o ograniczaniu powstawania odpadów poprzez maksymalne wykorzystywanie surowców oraz racjonalne zarządzanie produkcją, o minimalizowaniu wpływu odpadów na środowisko naturalne oraz przyjazne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów, które nie mogą zostać ponowne wykorzystywane.

Co się dzieje z odpadami?

Los odpadu po umieszczeniu w koszu zależy przede wszystkim od jego rodzaju oraz potencjalnej przydatności. Przykładem niech będą odpady, których budulcem jest plastik, np. zużyte opakowania po żywności. Po umieszczeniu w odpowiednio oznakowanym kontenerze zostają one odebrane przez zakład zajmujący się utylizacją i przetransportowane do sortowni, gdzie podlegają dalszemu sortowaniu. Odpadki, które mogą zostać jeszcze wykorzystane zostają oddzielone od tych niezdatnych, a następnie poddane obróbce. W wyniku obróbki uzyskuje się jednolity materiał w formie granulatu, który można następnie sprzedać zakładom produkcyjnym, zajmującym się wytwarzaniem produktów z tworzyw sztucznych. Podobny proces czeka inne odpady składające się z surowców wtórnych – metali, szkła i papieru. W każdym przypadku proces obróbki wygląda nieco inaczej.

Co z pozostałymi odpadami?

Nie wszystkie odpady nadają się do recyklingu, czyli odzyskania z nich surowców, które mogą zostać wykorzystane w produkcji tego samego lub podobnego produktu. Niemniej jednak mogą one znaleźć inne zastosowanie. Przykładowo, stare drewniane meble, stolarka drewniana i elementy konstrukcyjne zaliczane są do odpadów o właściwościach energetycznych – po rozdrobnieniu i zmieszaniu z innymi odpadami o podobnych właściwościach tworzą one tzw. paliwo alternatywne, które może być zastosowane w procesach produkcyjnych, np. w cementowniach.

Odpady organicznie

Czyli przykładowo obierki po ziemniakach, stare rośliny, liście zgrabione z trawników na jesień – wszystko te odpady zawierają substancje organiczne, które mogą być wykorzystane w uprawie roślin. Wszystkie opisane procesy mogą prowadzić do tego, że jedynie 15% wyrzucanych przez nas odpadów będzie trafiać na wysypiska śmieci.


Warning: include(/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41

Warning: include(/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41

Warning: include(): Failed opening '/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php70/usr/share/pear') in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41