systemy-alarmowe
7 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Teletechnika – rodzaje systemów alarmowych
5 (100%) / 2 głosów

Teletechnika – rodzaje systemów alarmowych

Teletechnika pozwala na praktycznie zastosowanie telekomunikacji na wielu obszarach, czego przykładem są systemy alarmowe. Urządzenia telekomunikacyjne tworzą w tym przypadku sieć, która umożliwia zabezpieczenie obiektu przed niepożądanymi wydarzeniami, takimi jak włamanie, napad bądź pożar. System alarmowy składa się z centrali połączonej z czujnikami różnego typu. Jakie wyróżniamy rodzaje systemów alarmowych?

Systemy antywłamaniowe

Systemy alarmowe służące do wykrywania zdarzeń, takich jak włamania, wtargnięcia czy napady, opierają się na wykorzystaniu różnego rodzaju czujników. Detektory mogą być zlokalizowane zarówno wewnątrz obiektów, jak i na terenie zewnętrznym. Najczęściej umieszcza się je w miejscach, takich jak drzwi do budynków, bramy wjazdowe czy okna. Po wykryciu ruchu na danym obszarze wysyłają sygnał do serca systemu, czyli centrali alarmowej, doprowadzając do uruchomienia sygnalizatorów informujących o zdarzeniu. Wyróżniamy następujące rodzaje detektorów wykorzystywanych w systemach antywłamaniowych:

  • Czujniki podczerwieni – detektory te działają w oparciu o promieniowanie podczerwone, czyli występowanie fal elektromagnetycznych. Za ich pomocą można wykryć zmienność cieplną w przypadku pojawienia się obiektu posiadającego temperaturę wyższą niż jego otoczenie.
  • Czujniki magnetyczne – zwane również kontaktronami, reagują na zmianę odległości pomiędzy czujnikiem a magnesem, np. poprzez otwarcie zabezpieczonego w ten sposób okna lub drzwi.
  • Czujniki mikrofalowe – te detektory wykrywają ruch powodujący zakłócenia wysyłanych przez system fal elektromagnetycznych.
  • Czujniki ultradźwiękowe – reagują na ruch poprzez przepływ fal akustycznych.

Systemy przeciwpożarowe

Ważną grupą teletechnicznych systemów alarmowych są urządzenia wykrywające pożary. W tym celu wykorzystuje się detektory dymu oraz ognia, które przesyłają do centrali sygnał o wystąpieniu niebezpieczeństwa pożarowego. W następstwie uruchamiane są systemy powiadamiania odpowiednich służb, a także urządzenia reagujące na dym i ogień, np. gaśnice lub nawiewy.

Inne

Jakie możemy wyróżnić inne systemy alarmowe wykorzystujące rozwiązania teletechniczne? Na to pytanie odpowiada przedstawiciel Agencji Ochrony Grupa S.O.S.:

Ważną rolę w sieciach alarmowych odgrywa monitoring wizyjny. Systemy telewizji dozorowej pozwalają na kontrolę zabezpieczanych obiektów i często stanowią kompleksowy system w połączeniu z detektorami ruchu. Ponadto stosuje się również systemy kontroli dostępu, gdzie dzięki rozwiązaniom, takim jak czytniki linii papilarnych, można ograniczyć wstęp do obiektów. Warto przy tym zaznaczyć, że sieci systemowe opierają się zarówno o systemy kablowe, jak i bezprzewodowe.

Odpowiednio dobrany system alarmowy pozwoli skutecznie zabezpieczać mienie, obiekty i osoby.