surowce-wtorne
7 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Surowce wtórne i ich znaczenie dla gospodarki
5 (100%) / 1 głosów

Surowce wtórne i ich znaczenie dla gospodarki

Produkcja odpadów to nieodłączny aspekt cywilizacji – im liczniejsze społeczeństwo, tym więcej odpadów wytwarza. Na przestrzeni wieków ludzkość wypracowała różne metody wykorzystywania odpadów do własnych celów, przykładowo odpady naturalne już od dawna stosowane są jako nawóz dla rolnictwa. Obecnie głównym, bardzo istotnym obszarem gospodarki odpadami jest recykling surowców. Jakie jest jego znaczenie dla gospodarki?

Czym jest recykling?

Recyklingiem nazywamy proces, w którym odpady konkretnego rodzaju są dzielone na kategorie, a następnie przetwarzane w celu odzyskania z nich surowców wtórnych, czyli materiałów, które można ponownie wykorzystać w produkcji. W dzisiejszych czasach jesteśmy wręcz otoczeni surowcami wtórnymi – zalicza się do nich przede wszystkim metale, tworzywa sztuczne, szkło oraz papier. Procesowi recyklingu mogą być również poddawane odpady budowlane, przetwarzane są na kruszywa. Szeroki zakres usług z zakresu recyklingu proponuje firma Delta.

Znaczenie recyklingu dla gospodarki

W dzisiejszych czasach recykling odgrywa coraz większą rolę nie tylko w ochronie środowiska, ale również w gospodarce. Istnieje kilka powodów takiego stanu rzeczy:

  • Zwiększenie ilości zasobów – surowce wtórne w dzisiejszych czasach stanowią bardzo ważne źródło materiałów wykorzystywanych w procesach produkcji. Najlepszym przykładem są metale, których w Polsce każdego roku odzyskuje się ze złomu kilkaset tysięcy ton. Szacuje się, że metal pochodzący z recyklingu stanowi około 60% całości metali wykorzystywanych w produkcji. Większa zasobność surowców oznacza dla gospodarki większą swobodę produkcji i więcej produktów trafiających na krajowy i zagraniczny rynek
  • Zmniejszenie kosztu zasobów – odzysk surowców wtórnych jest procesem dużo prostszym i tańszym, niż wydobycie, co przekłada się na koszt samych surowców. Niska cena surowca jest bardzo stymulującym bodźcem dla gospodarski, ponieważ sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw i produkcji.
  • Uniezależnienie od zagranicznych dostawców – nie każdy kraj jest tak samo zasobny w złoża surowców, często krajowa produkcja uzależniona jest od zagranicznych dostawców. Przykładem znowu będą metale – szacuje się, że 90% metali rzadkich, wykorzystywanych np. w produkcji sprzętu elektronicznego jest w posiadaniu Chin. Recykling pozwala zabezpieczyć się przed niekorzystnymi decyzjami handlowymi eksporterów surowców – dzięki wykorzystaniu w produkcji już obecnych na rynku surowców zmniejsza się zapotrzebowanie na dostawy z zewnątrz.

Znaczenie recyklingu dla środowiska

Recykling oczywiście korzystny jest nie tylko dla gospodarki, ale i dla środowiska naturalnego. Minimalizując zapotrzebowanie na surowce pozyskiwane z kopalń i produkcji przemysłowej (np. w przypadku tworzyw sztucznych) korzystnie wpływa na poziom emisji zanieczyszczeń i eliminuje konieczność dewastacji środowiska.