10 grudnia 2018

Kategoria:
Inne

Różnice między zarejestrowanym, a niezarejestrowanym wzorem wspólnotowym
5 (100%) / 2 głosów

Różnice między zarejestrowanym, a niezarejestrowanym wzorem wspólnotowym

Wzór wspólnotowy pozwala chronić wygląd danego przedmiotu w całej Unii Europejskiej. Podczas gdy wzór przemysłowy rejestruje się w Urzędzie Patentowym w Warszawie, urzędem właściwym do rejestracji wzoru wspólnotowego jest Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Hiszpanii. Przepisy unijne określają dwa rodzaje wzorów: zarejestrowany i niezarejestrowany. Czym się różnią?

Zarówno wzór przemysłowy jak i wspólnotowy to wzór, oznaczający postać całości lub części produktu, wynikającą z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury, materiałów oraz ornamentacji produktu.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, czyli taki, którego nie trzeba zgłaszać we wspomnianym urzędzie, jest przeznaczony przede wszystkim dla towarów sezonowych, mających krótką żywotność na rynku. Jakie są pozostałe różnice?

Nowość i ochrona

W przypadku wzoru zarejestrowanego, wzór ten musi być nowy. Z kolei nowość niezarejestrowanego wzoru liczy się od daty pierwszego publicznego udostępnienia wzoru.

Ochrona zarejestrowanego wzoru trwać może do 25 lat, podczas gdy niezarejestrowanego trwa 3 lata. Okres ten liczony jest od publicznego ujawnienia wzoru na terenie Unii, poprzez jego publikację w branżowych katalogach, wystawienie na targach, sprzedaż bądź reklamę.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy powinniśmy rejestrować nasz wzór przemysłowy, zgłośmy się do Kancelarii Prawno-Patentowej Bellepat, zajmującej się ochroną własności intelektualnej oraz przemysłowej. Profesjonaliści zajmują się uzyskiwaniem, utrzymywaniem i dochodzeniem praw wyłącznych między innymi na wynalazki oraz wzory przemysłowe i unijne.

Prawo do wzoru i jego legalność

Zarejestrowanie wzoru wspólnotowego rozwiązuje w sposób klarowny kwestie właściciela praw wzoru, otrzymuje on bowiem z chwilą rejestracji świadectwo ochronne, zawierające jego dane. Jeśli natomiast rozpowszechniamy niezarejestrowany wzór pod swoim nazwiskiem, jesteśmy uważani za osobę do tego uprawnioną.

Wzór niezarejestrowany i zarejestrowany różni się także pod kątem domniemania jego legalności w następujący sposób:

  • w przypadku naruszenia prawa do wzoru, sądy wzór zarejestrowany uznają za ważny
  • wzór niezarejestrowany natomiast nie posiada takiego domniemania; wówczas należy wykazać jego ujawnienie w określonej dacie, cechy nowości i indywidualny charakter

Zakres ochrony

Niezarejestrowany wzór przemysłowy chroniony jest jedynie przed kopiowaniem. Tymczasem rejestrując nasz wzór, zyskamy dużo szerszą jego ochronę. Wystarczy, że dany produkt na tak zwany „pierwszy rzut oka” nie odróżnia się od zarejestrowanego wzoru, by mówić o łamaniu prawa.