12 grudnia 2018

Kategoria:
Inne

Różnice między spedycją a transportem
5 (100%) / 1 głosów

Różnice między spedycją a transportem

W potocznej mowie pojęcia „spedycja” oraz „transport” używane są często jako synonimy, traktuje się je jako różne nazwany tego samego procesu, czyli przewozu towarów lub osób z punktu A do punktu B. W rzeczywistości, choć faktycznie transport i spedycja są ze sobą blisko spokrewnione, nie są tym samym. Różnica między nimi polega między innymi na tym, że spedycja jest pojęciem znaczeniowo bardziej obszernym.

Czym jest transport

Definicja transportu jest raczej powszechnie znana i nie trzeba jej zanadto tłumaczyć. Jest to nic innego jak czynność przewozu towarów lub usług z punktu startowego do określonego celu, zlokalizowanego w obszarze jednego państwa, poza jego granicami lub na innym kontynencie. Transport może być realizowany na kilka sposobów i z użyciem różnych środków:

  • Drogą lądową – samochodami ciężarowymi, autobusami, pociągami
  • Drogą morską – promami i okrętami o różnym zasięgu i ładowności
  • Drogą powietrzą – samoloty

Zdarza się, że w celu dostarczenia danego ładunku do punktu docelowego konieczne jest użycie kilku różnych środków transportu. Przykładowo – ciężarówką towar dostarczany jest z fabryki do portu, stamtąd statkiem do drugiego portu, skąd odbiera go inna ciężarówka i dostarcza do magazynu odbiorcy. W takich przypadkach mówimy o transporcie multimodalnym. W zależności od rodzaju przewożonego ładunku zamknięcie całego procesu transportu może odbywać się w różnych ramach czasowych – towary takie jak żywność, charakteryzujące się krótką przydatnością do użycia, muszą być transportowane bardzo szybko.

Czym jest spedycja?

Jak zostało powiedziane na wstępie, spedycja jest pojęciem znacznie szerszym niż transport:

Nazywamy w ten sposób cały proces, składający się z licznych czynności, których celem jest dostarczenie ładunku od nadawcy do odbiorcy – mówi przedstawiciel firmy spedycyjnej VomaxFizyczny transport jest tylko jedną z nich.

Jakie są pozostałe? Należy do nich między innymi:

  • Przyjęcie zlecenia
  • Przygotowanie towaru do załadunku i rozładunku na każdym etapie podróży
  • Przygotowywanie i zawieranie umów
  • Przygotowywanie dokumentów takich jak listy przewozowe
  • Organizacja środków transportu adekwatnych do rodzaju przewożonego towaru
  • Kontakt z firmami przewozowymi, jeśli towar ma zostać przejęty za granicą i stamtąd ruszyć w dalszą drogę
  • Organizacja przestrzeni magazynowej w przypadku, gdy przewóz towaru wymaga użycia kilku różnych środków transportu.

Jak zatem widać, spedycja towaru to zadanie wymagające bardzo dużych kwalifikacji, obejmujących nie tylko znajomość procedur i formalności związanych z transportem, ale również zdolności organizacyjne i logistyczne. Tylko profesjonalny spedytor jest w stanie zaplanować podróż towaru w taki sposób, by bez żadnych przeszkód dotarł do miejsca swego przeznaczenia.