materialy-konstrukcyjne
3 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Rodzaje tworzyw konstrukcyjnych
5 (100%) / 2 głosów

Rodzaje tworzyw konstrukcyjnych

Według powszechnie wskazywanych definicji, tworzywo to po prostu materiał, który w procesie produkcyjnym jest przerabiany – nadajemy mu wymagany kształt. Teoretycznie tworzywem konstrukcyjnym możemy więc nazwać na przykład drewno czy metal, jednak w praktyce tworzywami konstrukcyjnymi nazywamy zwykle materiały z grupy tworzyw sztucznych. Jakie rodzaje tworzyw konstrukcyjnych możemy spotkać na rynku i jakie mają zastosowanie? 

Poliamidy i poliacetal

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie są poliamidy. Poliamidy to rodzaj syntetycznych polimerów (podstawowego budulca tworzyw sztucznych), wykazujących bardzo silną tendencję do krystalizacji. Poliamidy są twardsze niż poliestry, z których produkuje się plastikowe butelki, są też trudniej topliwe. Z poliamidów powstają tworzywa konstrukcyjne o podwyższonej odporności mechanicznej, wykorzystywane w wielu bardzo różnych branżach, na przykład w motoryzacji, przemyśle elektronicznym, odzieżowym, czy nawet w medycynie. Poliamidy to tworzywa konstrukcyjne, które charakteryzują następujące właściwości:

  • duża odporność na ścieranie i niewielki współczynnik tarcia przy wyjątkowych właściwościach elastycznych,
  • duża udarność przy wysokiej i niskiej temperaturze,
  • doskonała skrawalność,
  • duża odporność chemiczna.

Z poliamidów można produkować na przykład koła zębate, łożyska i tuleje ślizgowe, listwy, rolki, izolatory elektryczne etc. W sklepie z tworzywami konstrukcyjnymi tworzywa do produkcji różnych elementów dostępne są w formie prętów i płyt. Na przykład w internetowym sklepie firmy El-Decor z Krakowa dostępne są białe pręty poliamidowe o różnych średnicach (od 6 mm do aż 250 mm) i długościach (od 300 mm do 1000 mm), a także płyty poliamidowe o różnych wymiarach. Podobne właściwości ma poliacetal – inny rodzaj syntetycznego polimeru, tworzywa konstrukcyjnego, które również sprzedawane jest w formie prętów o różnych średnicach i długościach. Poliacetal wyróżnia obojętność fizjologiczna, w związku z czym jest to materiał odpowiedni do kontaktu z żywnością.

Teflon

Kolejne tworzywo konstrukcyjne, któremu przyjrzymy się w naszym artykule, to politetrafluoroetylen, czyli teflon. To rodzaj polimeru, który zawiera w swoich merach wiązania C-F. To termoplast o wysokiej sprawności i właściwościach semikrystalicznych. Teflon jest uważany za tworzywo konstrukcyjne o największej stabilności termicznej. Inne właściwości teflonu, to bardzo wysoka odporność na działanie przeróżnych czynników chemicznych i rozpuszczalników, obojętność fizjologiczna, wysoka udarność, świetne właściwości ślizgowe i ścieralne, a także duża wytrzymałość na promienie UV.

Teflon wykorzystywany jest w różnych gałęziach przemysłu, na przykład do budowy aparatury chemicznej, różnego rodzaju maszyn, czy w elektrotechnice i elektryce. Tworzywo to dostępne jest również w formie prętów o różnych średnicach i długościach.