praca-na-wysokosci
7 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Rodzaje prac na wysokościach
5 (100%) / 4 głosów

Rodzaje prac na wysokościach

Praca na wysokościach to zajęcie podwyższonego ryzyka, do jej wykonywania potrzebne są więc odpowiednie uprawnienia. Należy również przestrzegać rygorystycznych zasad BHP. Z przepisów prawa jednoznacznie wynika, że za pracę na wysokości uznaje się każde działanie wykonywane ponad metr nad poziomem ziemi, poza pewnymi, nielicznymi wyjątkami.

Warunki pracy na wysokościach

Ogólna zasada mówi, że podczas prac na wysokościach powyżej 1 metra, w otoczeniu powinny znajdować się balustrady składające się z poręczy ochronny zlokalizowanych na wysokości minimum 1,1 metra oraz krawężników sięgających co najmniej 15 cm. Między poręczą i krawężnikiem musi znajdować się poprzeczka lub inne zabezpieczenie, które chroni przed wypadnięciem. Ogólnie prace na wysokościach dzieli się z uwagi na wysokość nad ziemią, na której są one wykonywane. Przy pracach na drabinach czy rusztowaniach o wysokości do 2 metrów należy zapewnić, aby były one stabilne i miały odpowiednią wytrzymałość, biorąc pod uwagę przewidywane obciążenie. Pomost roboczy powinien z kolei spełniać określone wymagania – jego powierzchnia musi być wystarczająca dla pracowników, materiałów i narzędzi oraz być pozioma i równa. W widocznym miejscu powinna znajdować się także informacja o wielkości dopuszczalnego obciążenia. Taką i bardziej szczegółową wiedzę można zdobyć przykładowo na specjalistycznych kursach, takich jak te prowadzone przez wrocławską firmę Elbrus.

Praca na wysokości powyżej 2 metrów

W przypadku prac wykonywanych na wysokości powyżej 2 metrów należy zapewnić bezpieczeństwo przy dojściu do stanowiska pracy oraz przy komunikacji pionowej. Rusztowania muszą być stabilne i wytrzymałe. Wcześniej powinno się również dokonać zgodnie z przepisami ich odbioru technicznego. Z kolei podesty ruchome wiszące muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich przepisach i normach. Podczas pracy na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych czy kominach oraz przy rozbiórce rusztowań na wysokości powyżej 2 metrów przed przystąpieniem do wykonywania zadania należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, na których mają być one wykonywane. Ponadto pracownicy wykonujący prace na takiej wysokości muszą stosować sprzęt chroniący ich przed upadkiem, a więc szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa zamontowaną do stałych elementów konstrukcji czy szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym. Obowiązkowe są także specjalne hełmy chroniące głowę przed uszkodzeniami natury mechanicznej. Wszystko to jest dokładnie określone w przepisach.