kurs-energrtyczny
26 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Program szkolenia na uprawnienia energetyczne G2
5 (100%) / 1 głosów

Program szkolenia na uprawnienia energetyczne G2

Palacze kotłów, monterzy i serwisanci urządzeń ciepłowniczych o mocy przekraczającej 50 kW to tylko niektóre zawody wymagające zdobycia odpowiednich uprawnień z uwagi na odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobach je wykonujących. Potwierdzeniem niezbędnych kwalifikacji jest pomyślne zdanie państwowego egzaminu, do którego przygotowuje stosowne szkolenie. Co wchodzi w jego program?

Na wstępie zaznaczmy, że jedyne warunki formalne przystąpienia do takiego szkolenia to pełnoletniość oraz ukończenie szkoły co najmniej podstawowej. Oznacza to, że od kandydatów nie wymaga się np. wykształcenia kierunkowego, a uprawnienia energetyczne grupy 2 (jak fachowo się je określa) może zdobyć praktycznie każdy.

Szkolenie obejmować może zarówno eksploatację, jak i dozór urządzeń, sieci czy instalacji energetycznych, które zużywają, przetwarzają lub przesyłają ciepło. Stąd też zdobyte w jego wyniku uprawnienia nazywa się niekiedy także ciepłowniczymi. Spotkać się można również z zapisami takimi jak „uprawnienia G2” oraz uzupełnieniem w postaci liter E i D (albo E2 i D2), oznaczającymi odpowiednio właśnie eksploatację i dozór.

Przedmiot zainteresowań kursu

Uczestnicy szkolenia poznają w jego trakcie budowę wspomnianych urządzeń, sieci i instalacji, a także zasady ich bezpiecznego, racjonalnego użytkowania. Wśród nich wymienić należy choćby charakteryzujące się mocą powyżej 50 kW: kotły (parowe i wodne, na paliwa stałe, płynne i gazowe), piece przemysłowe, turbiny parowe i wodne, różnego typu pompy, ssawy, dmuchawy i wentylatory, a także urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz chłodnicze oraz przemysłowe wymienniki ciepła – jak również urządzenia pomocnicze z tego zakresu.

Poza tym kursanci poznają specyfikę sieci i instalacji o przesyle ciepła powyżej 50 kW, a także instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych oraz sprężarek, których moc przekracza 20 kW. W programie szkolenia na uprawnienia energetyczne G2 znaleźć można też opis urządzeń do składowania i rozładunku paliw o pojemności odpowiadającej masie 100 Mg i większych.

Zagadnienia dodatkowe

To jednak nie wszystko. Program obejmuje bowiem jeszcze wiadomości z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej w przypadku wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, a także z zakresu urządzeń do ich automatycznej regulacji. Poruszane są też zagadnienia z obszaru prawa energetycznego. Ponadto niektóre ośrodki – jak choćby firma szkoleniowa Galileum – przygotowując szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw, dostosowują ich program do potrzeb i wymagań klienta, w oparciu m.in. o specyfikę pracy danego zakładu, co dodatkowo podnosi walory praktyczne kursu.

Jego absolwenci otrzymują stosowne świadectwo, potwierdzające zapoznanie się z warunkami obsługi, montażu, kontroli, pomiarów, remontów i konserwacji wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i sieci. Umożliwia ono przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego, którego pomyślne zdanie skutkuje nadaniem uprawnień obowiązujących przez kolejne pięć lat.