oczyszczalnia-sciekow
21 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Profesjonalne oczyszczanie ścieków. Nowoczesne technologie na miarę oczekiwań
5 (100%) / 2 głosów

Profesjonalne oczyszczanie ścieków. Nowoczesne technologie na miarę oczekiwań

Intensyfikacja procesów przemysłowych i wzrastająca wraz z nimi troska o środowisko naturalne stwarza szereg wyzwań przed właścicielami zakładów. Jednym z nich jest uregulowanie gospodarki ściekowej, poprzez właściwie zaprojektowany system oczyszczania. Nowoczesne, przemysłowe oczyszczalnie ścieków pozwalają na rozwiązanie każdego problemu ekologicznego, związanego z gospodarką wodno-kanalizacyjną zakładu.

Oczyszczanie ścieków od A do Z

Powstawanie przemysłowych oczyszczalni ścieków powinno być objęte dużą troską na każdym etapie realizacji inwestycji – począwszy od projektowania, przez wykonawstwo i montaż, na uruchomieniu utworzonych obiektów kończąc. Ważne, aby koncepcja rozwiązania problemu oczyszczania była opracowana w oparciu o konkretne materiały wyjściowe, takie jak: plany produkcyjne, ilość i jakość ścieków oraz wymogi dotyczące stopnia oczyszczania, stawiane przez odbiorcę. Dopiero po dokładnej analizie danych założeniowych dobierany jest układ technologiczny, spełniający wszelkie kryteria lokalizacyjne, ekonomiczne i wydajnościowe. Warto przy tym pamiętać, że oczyszczanie ścieków może odbywać się w oparciu o nowy system oczyszczania (obiekt przygotowany pod klucz) bądź stanowić wynik modernizacji/automatyzacji już istniejących obiektów. Decyzję o zakresie inwestycji warto więc skonsultować ze specjalistami. Wdrażaniem nowoczesnych systemów oczyszczania ścieków zajmuje się m.in. firma MATUSEWICZ Budowa Maszyn S.A.

Oczyszczalnie ścieków – wyzwania i cele

Do głównych celów nowoczesnych systemów oczyszczania ścieków należą: zmniejszenie ilości ścieków (przez częściowy lub pełny odzysk wody z procesów technologicznych), zmniejszenie zasolenia ścieków (w wyniku ograniczenia zużycia reagentów chemicznych oraz wzajemnej neutralizacji ścieków kwaśnych i alkalicznych), ograniczenie powierzchni zajmowanej przez neutralizator ścieków (przez blokowanie zespołów urządzeń), wdrożenie nowoczesnych technologii neutralizacji ścieków i redukcja ilości odpadów niebezpiecznych.

Oczywiście aby osiągnąć wymienione wyżej cele, system oczyszczania powinien być zaopatrzony w niezbędne urządzenia i elementy. Równie istotną rolę odgrywa jednak właściwa eksploatacja i serwisowanie obiektów. Kluczowa jest współpraca między inwestorem, a firmą odpowiadającą za budowę. Dzięki temu, oczyszczalnia ścieków będzie mogła spełniać swoje zadania w całym okresie pracy, zachowują pierwotne walory użytkowe.