kruszywa-budowlane
11 września 2018

Kategoria:
Inne

Podział i zastosowanie kruszywa budowlanego.
5 (100%) / 3 głosów

Podział i zastosowanie kruszywa budowlanego.

Kruszywo budowlane to jeden z podstawowych składników, wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych. Może ono występować naturalnie, wówczas mamy do czynienia z kruszywem pochodzenia organicznego lub mineralnego lub powstawać jako efekt procesu recyklingu czy obróbki termicznej materiałów pochodzenia mineralnego. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie dokładnie rodzaje kruszywa możemy wyróżnić oraz jakie ma ono zastosowanie.  

Podział kruszywa

Kruszywa możemy podzielić ze względu na kilka kryteriów. Na potrzeby naszego artykułu przytoczymy dwa najistotniejsze podziały, mianowicie podział ze względu na sposób pozyskiwania kruszywa oraz jego zastosowanie. Biorąc pod uwagę pochodzenie materiału, wyróżniamy kruszywo naturalne oraz sztuczne.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z Przedsiębiorstwa Budowlanego Stachyra w Lublinie:

Kruszywo naturalne to materiał pochodzenia mineralnego, który powstaje na dwa sposoby. W wyniku erozji skał powstaje kruszywo żwirowe. W wyniku działania człowieka zaś powstaje kruszywo łamane, czyli rozdrobnione skały lite, występujące naturalnie w postaci luźnych okruchów skalnych. Kruszywa naturalne wydobywane są z den jezior i rzek oraz kopalń.

Kruszywo sztuczne zaś jest pochodzenia mineralnego i uzyskuje się je, podobnie jak w przypadku kruszywa naturalnego, dzięki dwóm metodom. Mianowicie w wyniku obróbki termicznej bądź innej modyfikacji właściwej dla kruszyw sztucznych oraz w procesie recyklingu w wyniku przeróbki nieorganicznych materiałów, które były już wykorzystywane w budownictwie.

Kruszywo wykorzystywane jako surowiec do produkcji materiałów budowlanych należy zarówno do kruszywa naturalnego, jak i sztucznego.

Zastosowanie kruszywa budowlanego

Kruszywa budowlane najczęściej występują jako składniki betonu, zaprawy murarskiej i budowlanej oraz gładzi. Beton składa się do 70% z kruszywa i nadaje mu odpowiednie właściwości. W zależności od potrzeb, wykorzystuje się więc różne rodzaje kruszywa. Do produkcji betonu tradycyjnego często wykorzystuje się żwir, bazalt lub granit. Przy produkcji betonu ciężkiego zaś używa się baryty, magnetyty czy limonity. W skład betonu lekkiego wchodzą z kolei żużle wielkopiecowe, keramzyty lub weglanoporyty. Wszystkie kruszywa, wchodzące w skład betonu muszą charakteryzować się dużą odpornością na mrozy oraz wilgoć. Nie mogą wykazywać również podatności na nasiąkanie.

Podstawowym składnikiem zaprawy budowlanej jest piasek. Drobny piach, którego średnica ziarna osiąga do 0,5 mm wykorzystywany jest do produkcji gładzi. Piach o ziarnach do 1 mm stosowany jest zaś do produkcji zaprawy gipsowej oraz gipsowo-wapiennej. Natomiast piach grubszy o średnicy ziarna sięgającej ponad 2 mm idealnie sprawdza się jako surowiec do wytwarzania zaprawy cementowej oraz cementowo-wapiennej. W składzie zaprawy murarskiej występuje piasek kwarcowy.