magazynowanie-towaru
23 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Podstawowe zasady magazynowania towarów
5 (100%) / 2 głosów

Podstawowe zasady magazynowania towarów

Magazynowanie towarów jest złożonym procesem, odbywającym się w trakcie przepływu towaru przez magazyn. Składa się on z szeregu określonych czynności, które muszą być wykonywane według ustalonych zasad i odpowiedniej kolejności. O tym, jak dokładnie przebiega proces składowania towarów w magazynie oraz jakich zasad należy przestrzegać w trakcie jego przeprowadzania, przeczytasz w naszym artykule.

Proces magazynowania – fazy

Magazynowanie towarów to proces złożony z 4 faz: przyjmowania towaru, składania towaru, kompletacji zamówienia oraz wydawania towaru odbiorcy. Każdy etap magazynowania towarów musi zostać przeprowadzony zgodnie z określoną procedurą, którą po krótce opiszemy.

 • Przyjmowanie

Kiedy towar dotrze do magazynu, wówczas rozpoczyna się pierwszy etap procesu magazynowania zwany wpływem towaru do magazynu. W odpowiednio wydzielonej strefie pracownicy magazyny dokonują weryfikacji stanu faktycznego towaru oraz jego zgodności z określonymi w dokumentacji warunkami dostawy. Od tego momentu odpowiedzialność za towar jest po stronie magazynu. Istnieją dwa rodzaje przyjęć, mianowicie przyjęcie wewnętrzne (w ramach przedsiębiorstwa od wewnętrznego dostawcy) oraz przyjęcie zewnętrzne (jak sama nazwa wskazuje – od dostarczyciela zewnętrznego). Podczas każdego przyjęcia towaru w magazynie muszą zostać wykonane następujące czynności:

 • weryfikacja dokumentacji,
 • rozładunek za pomocą wózków widłowych, wózków paletowych i innych dostępnych w magazynie urządzeń,
 • przyjęcie towarów i kontrola stanu fizycznego przesyłki,
 • sortowanie towarów i segregowanie go według ustalonej organizacji pracy magazynu,
 • przygotowanie towarów do składowania,
 • przekazanie dostawy do części składowania.

Jeśli pracownicy magazynu, którzy przyjmują towar, nie odnotowali braków ilościowych i jakościowych towaru oraz niezgodności formalnych znajdujących się w zamówieniu, przyjęcie towaru przebiega zgodnie z planem. W związku z tym po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności może nastąpić drugi etap.

 • Składowanie

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy oferującej usługi magazynowania Operis:

Składowanie towaru to główny etap w procesie magazynowania. Realizuje on bowiem naczelną funkcję magazynu. Proces składowania polega na umieszczeniu towaru w strefie składowania, czyli na dostępnej i przeznaczonej do tego powierzchni. Aby magazyn funkcjonował prawidłowo, proces rozlokowywania towarów musi odbywać się w określony i uporządkowany sposób. W zależności od czasu trwania składowanie dzielimy na krótkoterminowe oraz długoterminowe.

Podczas każdego etapu składowania pracownicy magazynu wykonują następujące czynności:

 • odbierają towary ze strefy przyjęć,
 • rozmieszczają towary w strefie składowania z uwzględnieniem warunków przechowywania towarów, techniki jego składowania oraz wymiarów jednostek ładunkowych,
 • składują towary zgodnie z wymaganiami takimi jak np. odpowiednia temperatura,
 • przeprowadzają działania konserwacyjne towarów i ich okresową kontrolę,
 • przemieszczają ładunki do strefy kompletacji lub do strefy wydań.

Kolejnym etapem następującym po składowaniu jest zaś faza kompletacji.

 • Kompletacja

W specjalnie wydzielonej do tych celów strefie w magazynie, zwanej strefą kompletacji, odbywa się etap kompletowania zamówienia według zlecenia złożonego przez odbiorcę. Pracownicy magazynu tworzą ładunek z zapasów towarów dostępnych w magazynie według dokładnych specyfikacji otrzymanych od odbiorcy. W zakresie działań przypadających na tę fazę w procesie są:

 • odbiór ładunków ze strefy składowania,
 • przygotowanie ładunków,
 • kompletowanie zamówień,
 • nadzór nad wykonanym zadaniem – sprawdzanie jego zgodności ze złożonym przez odbiorcę zleceniem,
 • spakowanie ładunków w bezpieczny sposób.

Kiedy ładunki są już spakowane i zabezpieczone przed zniszczeniem, następuje faza wydawania towarów odbiorcy.

 • Wydawanie

Ostatnim etapem procesu magazynowania jest wydanie towaru odbiorcy. Towar wydawany może być w postaci nowych ładunków, utworzonych w fazie kompletacji bądź ładunków w tej samej formie, w której dotarły pierwotnie. W specjalnie wydzielonej do tego strefie pracownicy magazynu wykonują takie czynności jak:

 • przygotowanie ładunków do transportu, o ile nie zostało to już zrobione w trakcie procesu kompletacji,
 • sprawdzenie, czy wydawany towar na pewno odpowiada specyfikacji otrzymanych od odbiorcy,
 • załadunek towaru na odpowiedni środek transportu.

Na tym etapie proces magazynowania się kończy.