6 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Podstawowe obowiązki notariusza
5 (100%) / 1 głosów

Podstawowe obowiązki notariusza

Notariusz jest osobą towarzyszącą i niezbędną w wielu ważnych momentach życia, taki jak np. sporządzanie intercyzy, testamentu czy kupno albo sprzedaż nieruchomości. Notariusz działa na podstawie prawa i w jego granicach. Co przepisy mówią o jego obowiązkach? Kim jest notariusz i z czym możemy się do niego zwrócić? Tego wszystkiego dowiesz się poniżej. Poznaj powinności notariusza.

Kim jest notariusz?

Notariusz, dawniej zwany w Polsce rejentem, to jeden z zawodów prawniczych. Rola notariusza różni się w zależności od systemu prawnego, w którym on funkcjonuje. W Polsce dwa podstawowe zadania notariusza to tworzenie aktów stosowania prawa oraz świadczenie pomocy prawnej.

Podstawą prawną zawodowej działalności notariusza jest przede wszystkim ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Według niej notariusz zalicza się do osób zaufania publicznego, jest także funkcjonariuszem publicznym, co oznacza, że przysługuje mu specjalna ochrona, ale też wiążą się z tym określone obowiązki i ograniczenia.

Notariuszem może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze i odbyła aplikację notarialną, a także zdała egzamin państwowy. Po zdaniu takiego egzaminu notariusz otrzymuje uprawnienia do wykonywania zawodu na drodze powołania przez ministra sprawiedliwości. Przypisuje mu się także specjalny numer identyfikacyjny, który pozwala sprawdzić, czy osoba, do której chcemy się udać ze swoją sprawą, może się tego podjąć legalnie.

Jakie obowiązki ma notariusz?

Główne obowiązki notariusza skupiają się wokół wykonywania tzw. czynności notarialnych. Są to przede wszystkim:

  • sporządzanie aktów prawnych (np. akt własności),
  • sporządzanie poświadczeń,
  • sporządzanie protestów weksli oraz czeków,
  • sporządzanie odpisów i wypisów,
  • poświadczanie zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
  • spisywanie protokołów, np. podczas posiedzeń rad nadzorczych spółek,
  • przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych, pieniędzy,
  • projektowanie umów i innych dokumentów.

Dokumenty sporządzane bądź poświadczane przez notariusza mają wagę dokumentu urzędowego. Są zatem wiążące i mogą np. stanowić dowód w sprawach sądowych. Notariusz powinien kierować się koniecznością zabezpieczenia praw i słusznych interesów stron, a także interesem osób, na które sporządzany dokument wywiera bezpośredni wpływ.

Notariusz jest nieodzowny np. przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości, podziale majątku, sporządzaniu intercyzy, przygotowywaniu testamentu. Można się jednak do niego zgłosić także w innych sprawach, także tych dotyczących dokumentów niewymagających pieczęci notarialnej. Notariusz może np. pomóc prawidłowo skonstruować umowę. Wynagrodzenie notariusza jest regulowane prawnie. Potrzebujesz pomocy? Uzyskasz ją w Kancelarii Notarialnej notariusza Łukasza Chwiałkowskiego.