kociol-piatej-klasy
20 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Piąta klasa kotłów – co to oznacza?
5 (100%) / 2 głosów

Piąta klasa kotłów – co to oznacza?

Paliwa stałe, takie jak węgiel, ekogroszek czy pellet to wciąż najchętniej wybierany w naszym kraju źródło energii cieplnej do ogrzewania domów. Do ich spalania powinny być wykorzystywane kotły, które spełniają wymogi zawarte w europejskiej normie EN 303-5:2012. Zawiera ona między innymi podziała na trzy klasy emisyjne kotłów: 3, 4 i 5. Obecnie najbardziej efektywne i najbardziej przyjazne dla środowiska są urządzenia należące do klasy 5. Co warto o nich wiedzieć?

Jak zbudowanie są kotły klasy 5?

Wiele spośród modeli kotłów klasy 5 wyróżnia się rozmiarem – są one większe i zajmują więcej miejsca, niż kotły niższych klas o takiej samej mocy. Jest to spowodowane tym, że do posiadają one bardziej rozbudowaną powierzchnię wewnątrz i inaczej skonstruowanych kanałów spalinowych. Czemu stosowane jest właśnie takie rozwiązanie?

Ponieważ właśnie tak rozbudowana konstrukcja kotła gwarantuje, że osiągnie on bardzo wysoką sprawność, sięgającą powyżej 88% – wyjaśnia pan Jan Jańczak, producent nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania – Ponadto dzięki zastosowaniu konstrukcji wielociągowych o częstej zmianie kierunku przepływu spalin możliwe jest uzyskanie bardzo niskiej, nie przekraczającej 40 mg/m3 emisji pyłów. Jest to wymóg opisany w międzynarodowej normie dotyczącej emisji spalin PN-EN 303-5:2012. Niemniej nie wszystkie kotły różnią się znacznie wielkością od innych urządzeń niższych klas – w przygotowaniu mamy kotły nawet dużo mniejsze, co jest dobrą wiadomością dla osób, które planują zmianę urządzenia, a nie dysponują dość dużą kotłownią.

Właściwości kotłów klasy 5

Jak zostało wspomniane wcześniej, kotły klasy 5 odznaczają się bardzo wysoką sprawnością, czyli powyżej poziomu 88%. Oznacza to, że aż 88% energii zawartej w dostarczanym do kotła paliwie może zostać przetworzone na energię cieplną do ogrzewania domu. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia finansowego, bowiem pociąga za sobą niższe wydatki na paliwo.

Do otrzymanie podobnej ilości energii cieplnej kocioł klasy 5 potrzebuje mniej węgla, niż kocioł klasy 4 o takiej samej mocy – wyjaśnia pan Jańczak i dodaje: – Dzieje się tak, ponieważ kotły klasy 4 posiadają sprawność na poziomie od 82 do 84%. Im więcej niewykorzystanej energii cieplnej z paliwa, tym więcej tego paliwa potrzebujemy i tym większe nasze wydatki na ogrzewanie domu.

Kotły klasy 5 to obecnie najdroższe tego typu urządzenia dostępne na rynku, najtańsze z nich kosztują około 8000 złotych, podczas gdy kotły klasy 3, najniższej zgodnie z obecnymi normami, mogą być nawet dwa razy tańsze. Należy pamiętać, że koszt urządzenia wzrasta wraz z jego mocą. Niemniej jednak jest to zakup opłacalny w dłuższej perspektywie czasowej – mniejsze wydatki na paliwo sprawiają, że poniesione koszty zwracają się w przeciągu kilku lat i pozwalają poczynić spore oszczędności. Bardzo istotną kwestią jest fakt, że kotły klasy 5 to kotły ekologiczne. Spowodowane jest to niską emisją pyłów oraz związków chemicznych, takich jak tlenek węgla.