znaki-drogowe
13 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Oceń post

Oznakowania granic terenów administracyjnych

Polska jest podzielona administracyjnie na województwa, powiaty i gminy. Przemieszczając się po drogach, można zauważyć, że granice terenów administracyjnych są oznakowane. Podobnie przy granicy między Polską a państwami ościennymi ustawia się znaki informujące o tym, gdzie kończy się teren Rzeczypospolitej.

Dwa przywołane wyżej znaki drogowe zaliczają się do znaków uzupełniających (grupa F). Cechują się one niebieskim tłem (ewentualnie żółtym). Krawędzie są koloru białego, podobnie jak symbole i napisy umieszczone na znakach (czarne w przypadku żółtego tła). Znaki te najczęściej są prostokątne lub kwadratowe.

Jeśli chodzi o stronę techniczną, firma Andros wykonuje te znaki z blachy o grubości 1,25 mm ocynkowanej ogniowo. Krawędzie są podwójnie zawijane. Znak wykleja się folią, a z tyłu zabezpiecza warstwą szarej farby (kolor RAL 7037). Są dwa warianty jego montażu. Tarcza może być mocowana do konstrukcji wsporczej przy pomocy zacisków albo – w przypadku wzmocnienia tarczy profilami stalowymi – łączona z konstrukcją wsporczą za pośrednictwem uchwytów uniwersalnych.

Znak F-1 „przejście graniczne” i znak F-2 „przekraczanie granicy zabronione”

Znak F-1 „przejście graniczne” ma na celu poinformowanie uczestników ruchu o tym, że znajdują się oni przy przejściu granicznym otwartym dla ruchu. Przeciwną informację – o tym, że przejście graniczne jest zamknięte dla ruchu – przekazuje znak F-2 „przekraczanie granicy zabronione”. Oprócz tych dwóch głównych typów wyróżnia się także znak F-2a „granica państwa” – bez dodatkowej informacji o tym, czy przekraczanie granicy jest zabronione, czy otwarte. Znak ten można spotkać z dala od dróg, gdzie przejście jest niemożliwe z powodu ukształtowana terenu. Przykładem może być granica na Bugu między Polską a Ukrainą.

Znak F-3 „granica obszaru administracyjnego”

Znak F-3 „granica obszaru administracyjnego” ma zastosowanie na drogach twardych. Ma on wskazywać granice terenów administracyjnych, czyli: województw, powiatów i gmin. W zależności od tego, którego poziomu obszar administracyjny wyznacza znak, stosuje się znak główny F-3 albo jeden z trzech jego podtypów. W ten sposób wyróżnia się więc:

  • Znak F-3 – służy on do wskazywania granicy między województwami ze wskazaniem także na powiat i gminę (np.: „województwo śląskie, powiat częstochowski, gmina Kruszyna”).
  • Znak F-3a – pokazuje on, gdzie znajduje się granica między powiatami ze wskazaniem także na gminę (np.: „powiat częstochowski, gmina Kruszyna”).
  • Znak F-3b – ten znak wskazuje granicę między gminami.

Warning: include(/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41

Warning: include(/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41

Warning: include(): Failed opening '/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php70/usr/share/pear') in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41