10 grudnia 2018

Kategoria:
Inne

Opracowania dotyczące warunków gruntowo-wodnych – jak powstają?
5 (100%) / 2 głosów

Opracowania dotyczące warunków gruntowo-wodnych – jak powstają?

Oracowania dotyczące warunków gruntowo-wodnych w podłożu to pojęcie bardzo szerokie. Podstawą do ich powstawania jest opinia geotechniczna. Zazwyczaj jednak nie tylko ten dokument techniczny jest wystarczający, by przygotować kompletne opracowanie wykorzystywane przy projektowaniu obiektów budowlanych, a także przy planowaniu poszczególnych kroków robót. W naszym artykule postaramy się w jasny sposób przybliżyć temat.

Kategorie geotechniczne obiektów budowlanych

Nie sposób klarownie przedstawić zagadnienia opracowań dotyczących warunków gruntowo-wodnych bez wstępu związanego z kategoriami geotechnicznymi obiektów budowlanych. Według obowiązujących w Polsce przepisów wyróżniamy trzy kategorie, które możemy przybliżyć następująco (po myślnikach przykłady obiektów zaliczanych do danej kategorii):

  • pierwsza kategoria geotechniczna – niewielkie obiekty budowlane, jak 1-2 kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, niewielkie ściany oporowe, wykopy i nasypy,
  • druga kategoria geotechniczna – fundamenty bezpośrednie i głębokie, większe ściany oporowe, wykopy i nasypy, przyczółki i filary mostowe, nabrzeża, kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące,
  • trzecia kategoria geoteczniczna – obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych, nietypowe obiekty budowlane, budynki wysokościowe, tunele, obiekty infrastruktury krytycznej.

Opinia geotechniczna i badania podłoża

Dla pierwszej kategorii geotechnicznej opinia geotechniczna zastępuje dokumentacje badań podłoża. Dla dwóch kolejnych kategorii do stworzenia podstawy do opracowania warunków gruntowo-wodnych konieczne jest przeprowadzenie badań polowych i laboratoryjnych. Warunki gruntowo-wodne dzielimy ze względu na ich złożoność:

  • proste – warstwy gruntów jednorodnych, które nie są gruntami słabonośnymi; poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów obiektu,
  • złożone – warstwy gruntu zarówno o dobrej nośności, jak i słabonośne; poziom wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia fundamentów obiektu,
  • skomplikowane – podłoża, w których istnieje prawdopodobieństwo występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Jak mówi nam przedstawiciel Przedsiębiorstwa Geologicznego Geoprojekt Szczecin, do badań polowych zaliczamy wiercenia geologiczne, sondowania oraz badania specjalistyczne.

Badania laboratoryjne pobieranych próbek to badania cech fizycznych gruntu (np. badanie wilgotności naturalnej, badanie gęstości objętościowej gruntu, analiza sitowa) oraz badania cech mechanicznych. W razie konieczności możliwe jest przeprowadzenie innych badań jak analiza chemiczna wody.

Na podsumowanie warto zaznaczyć, że przygotowanie opracowań dotyczących warunków gruntowo-wodnych wymaga nie tylko szerokiej wiedzy, ale także specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, które pozwala na wykonywanie najwyższej jakości dokumentacji.


Warning: include(/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41

Warning: include(/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41

Warning: include(): Failed opening '/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php70/usr/share/pear') in /home/csgroups/domains/poradnik.pkt.pl/public_html/wp-content/plugins/social-share-button/includes/class-shortcodes.php on line 41