gruz-budowlany
15 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Odpady budowlane, czyli gruz czysty i zmieszany
5 (100%) / 2 głosów

Odpady budowlane, czyli gruz czysty i zmieszany

Pozbycie się odpadów budowlanych pozostałych po remoncie czy budowie domu często może sprawiać wiele problemów, dlatego warto jest zwrócić uwagę na odpowiedni ich podział. Istnieje kilka grup odpadów, których zawartość różni się od siebie pod względem wielu czynników – między innymi gabarytami, składem chemicznym i wpływem na środowisko. Także sposób ich utylizacji lub recyklingu jest inny w każdym przypadku. Przeczytaj, czym charakteryzują się poszczególne grupy odpadów budowlanych.

Odpady budowlane

Podczas remontów, budowy czy rozbiórki powstaje wiele odpadów. Różnią się one od siebie gabarytami, ciężarem i składem chemicznym. Wszystkie z nich mają również odmienny wpływ na środowisko naturalne. Możemy je podzielić na kilka podstawowych grup, takich jak: gruz czysty, gruz zmieszany, gruz zanieczyszczony, odpady nie zawierające gruzu, odpady zielone, szkło, papa, eternit, odpady komunalne. Nierzadko pozbycie się tego typu odpadów sprawia wiele problemów, dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług prywatnych firm zajmujących się utylizacją tych materiałów, takich jak firma Zuzper Recykling z Poznania. Dobrym wyjściem w takiej sytuacji jest użycie worków na gruz, a w przypadku większej jego ilości – kontenerów w odpowiednim rozmiarze. Poniżej omówimy, na czym polega podstawowy podział odpadów budowlanych i co może się w nich zawierać.

Czysty gruz

Grupa ta może zawierać gruz ceglany, betonowy oraz zmieszany gruz ceglany z betonowym z niewielką zawartością ceramiki, ale także ziemię, kamienie, glebę i piasek. Nie mogą znajdować się tu żadne domieszki innych odpadów, ani elementy zawierające gips.

Odpady budowlane zmieszane

W tej grupie zawierają się odpady zarówno z betonu, cegły i ceramiki (terakota, glazura), jak też innych materiałów powstających w trakcie budowy, takich jak: metale, deski, kartony. Mogą się tu znajdować drzwi i panele oraz elementy armatury, jak na przykład umywalki lub wanny. Dozwolona jest także zawartość siatek montażowych z klejem i tynkiem, oraz niewielkie ilości (nieprzekraczające 5%) szkła, wełny mineralnej i styropianu. Jak widzimy gruz czysty znacznie różni się zawartością od gruzu zmieszanego, który może zawierać o wiele więcej elementów po budowlanych.

Gruz zanieczyszczony

Oprócz wcześniej wymienionych elementów, zawierają się tu także: brudny styropian, worki po materiałach budowlanych, wykładziny, dywany, wiadra po farbach i cemencie, folia malarska.