glosowanie
22 października 2018

Kategoria:
Inne

Nowoczesne systemy do głosowania – jak działają?
5 (100%) / 1 głosów

Nowoczesne systemy do głosowania – jak działają?

W ustrojach demokratycznych, niezależnie od szczebla, sprawowanie władzy odbywa się na drodze głosowania. Kiedyś do jego przeprowadzenia nie wykorzystywano zaawansowanych urządzeń. Uczestnicy podnosili ręce, a osoba odpowiedzialna za przebieg liczyła głosy. Dziś mamy nowoczesne systemy do głosowania, które przyspieszają proces decyzyjny, zapewniają precyzję liczenia i poszerzają możliwości.

Zastosowania nowoczesnych systemów do głosowania

Nowoczesne urządzenia do głosowania to systemy sprzętowe, które umożliwiają natychmiastowe liczenie głosów i prezentację wyników głosowania bez ryzyka pomyłki. Gdzie są wykorzystywane? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy eksperta z firmy BSC AV:

Elektroniczne systemy do głosowania są wykorzystywane przede wszystkim w ośrodkach politycznych, począwszy od lokalnych, takich jak rady dzielnic, jednostki samorządu terytorialnego, przez szczeble krajowe, aż do międzynarodowych. Ponadto głosowania z wykorzystaniem tego typu urządzeń przeprowadza się w dużych firmach, podczas posiedzeń zarządu i rad nadzorczych. Nieco innym zastosowaniem są teleturnieje – system umożliwia odpowiadanie na pytania uczestnikom zabawy. Usprawnia także przebieg niektórych szkoleń, kursów i warsztatów. W szkołach może być atrakcyjną formą sprawdzania wiedzy albo edukacyjnej zabawy.

Budowa, możliwości i działanie nowoczesnych systemów do głosowania

Elektroniczne systemy do głosowania dają znacznie więcej możliwości niż tradycyjne głosowanie przez podniesienie ręki. Widać to doskonale na przykładzie systemu do głosowania holenderskiej firmy IVS. Pozwala on na uczestnictwo 2000 osób. Do jednego pytania można przyporządkować 99 odpowiedzi. System pozwala na przeprowadzanie trzech typów głosowań:

  • tajnych,
  • jawnych,
  • z rangą głosu.

W jego skład wchodzą następujące elementy: jednostka centralna, piloty do głosowania wyposażone w czytnik kart chipowych i komputer. Może on być podłączony do ekranu lub projektora, dzięki czemu pytania mogą przybierać ciekawą postać graficzną. Karty są programowalne – można każdą z nich przypisać imiennie do danego uczestnika głosowania czy zabawy quizowej. Głosy są oddawane przez naciśnięcie przycisku na pilocie. Dane natychmiast trafiają do komputera, gdzie są gromadzone i prezentowane osobom prowadzącym spotkanie.

Tego typu systemy do głosowania nie tylko przyspieszają pracę, ale też pozwalają głosującym łatwo zapoznać się z pytaniami i podejmować przemyślane decyzje. Programowalne piloty na karty chip umożliwiają głosowanie jawne lub z rangą głosu. Mnogość odpowiedzi oraz maksymalna liczba podłączonych do systemu pilotów sprawiają, że nawet bardzo skomplikowane głosowanie jest doskonale zorganizowane i przebiega sprawnie.