Czym jest obróbka skrawaniem – rodzaje oraz metody
7 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Na czym polega obróbka skrawaniem?
5 (100%) / 1 głosów

Na czym polega obróbka skrawaniem?

Nie bez powodu do produkcji rozmaitych części maszyn i narzędzi przemysłowych wykorzystuje się metal. Materiał ten charakteryzuje się doskonałą odpornością mechaniczną, dzięki czemu wykonane z niego elementy również są wyjątkowo trwałe i niezawodne. Jednak wysoka odporność metali utrudnia nadawanie im pożądanych kształtów. Konieczne jest więc sięgnięcie po specjalistyczne metody obróbki.

Obróbka materiałów metalowych

Choć zwykła śrubka z nakrętką czy koło zębate od roweru wydają się być przedmiotami wprost banalnymi, stworzenie ich wcale nie należy do zadań łatwych – ich amatorskie wykonanie w domu nie byłoby możliwe. Aby nadać elementom metalowym precyzyjny kształt, wymagany w konkretnym zastosowaniu, konieczne jest użycie fachowych narzędzi i właściwych metod.

Podstawowym sposobem pracy z metalami jest obróbka ubytkowa. Polega ona na nadawaniu przedmiotom określonych kształtów, wymiarów czy chropowatości, poprzez usuwanie naddatku (nadmiaru materiału). Ogólny podział obróbki ubytkowej wyróżnia obróbkę skrawaniem i erozyjną. Przyjrzyjmy się tej pierwszej.

Obróbka skrawaniem i jej rodzaje

Podczas obróbki skrawaniem z powierzchni opracowywanego elementu ścinane są maleńkie części, nazywane wiórami. Wióry stanowią produkt uboczny procesu skrawania, a zatem są jego odpadami. W zależności od ilości i geometrii ostrzy urządzenia skrawającego, wyróżniamy 2 rodzaje obróbki skrawaniem: wiórową oraz ścierną.

O obróbce wiórowej mówimy w sytuacji, gdy naddatek usuwany jest za pomocą narzędzi wyposażonych w ostrza o zdefiniowanej geometrii i ustalonej ilości. Obróbka wiórowa dzieli się na kolejne cztery rodzaje: zgrubną, średnio dokładną, dokładną i bardzo dokładną.

Wiórowa obróbka metali może być realizowana na kilka sposobów, przy czym zawsze konieczne jest sięgnięcie po inny typ obrabiarki. Do tego rodzaju obróbki skrawaniem zaliczamy frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, powiercanie i rozwiercanie, przeciąganie, struganie oraz dłutowanie.

Obsługa nowoczesnych obrabiarek jest stosunkowo łatwa, wymaga jednak dobrej znajomości problematyki pracy z metalami i dużego doświadczenia. Dlatego do pracy na takich urządzeniach potrzebne są odpowiednie kwalifikacje, które można zdobyć np. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi.

W sytuacji, gdy chcemy opracować materiał na niewielkiej głębokości, stosujemy obróbkę ścierną. Jak wskazuje sama nazwa procesu, narzędziem skrawającym są w tym przypadku ziarna ścierne. Mogą to być ziarna luźne lub w postaci rozmaitych past, osełek, papierów i płócien ściernych, tarcz itd. W przypadku obróbki ściernej nie możemy więc ustalić liczby ostrzy, ani zdefiniować ich geometrii.

Metody obróbki skrawaniem ściernej klasyfikujemy wg używanych narzędzi. Mamy tu obróbkę narzędziami ściernymi (szlifowanie, gładzenie, dogładzanie) oraz obróbkę luźnym ścierniwem (docieranie, polerowanie, obróbka udarowo-ścierna i strumieniowo-ścierna).