rozdzielnosc-majatkowa
24 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Na czym dokładnie polega rozdzielność majątkowa?
5 (100%) / 2 głosów

Na czym dokładnie polega rozdzielność majątkowa?

Istnieje kilka rodzajów rozdzielności majątkowej. Najczęściej mowa o niej w przypadku małżeństwa, które z jakichś powodów nie chce posiadać wspólnego mienia. Nie zawsze wiąże się to z obawą o to, co wydarzy się po ewentualnym rozwodzie – najczęściej decyzja o rozdzielności majątkowej wynika z innych czynników i świadczy o zapobiegawczości. Rozdzielność majątkowa może okazać się korzystna w wielu przypadkach.

Jakie są rodzaje rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa może być umowna lub przymusowa. Z tą pierwszą mamy do czynienia najczęściej – decydują się na nią osoby wstępujące w związek małżeński. Rozdzielność przymusowa pojawia się po orzeczeniu sądu. Każdy z małżonków może wystąpić o żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej. Ważne są jednak powody – takie żądanie trzeba naprawdę dobrze uargumentować. Nie ma tego problemu w przypadku zwykłej rozdzielności majątkowej.

Małżonkowie zyskują ją na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Można ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Konieczne jest także znalezienie dobrego notariusza, z którego usług skorzystamy w przypadku chęci podpisania intercyzy – na terenie Opola funkcjonuje znana z fachowej obsługi kancelaria notarialna Danuty Trusz, w której z pewnością uda się nam sprawnie załatwić wszystkie formalności. Wracając jednak do samej rozdzielności – aby zawrzeć intercyzę konieczne będzie dopięcie trzech spraw. Pierwszą z nich jest dostarczenie aktu małżeństwa, o ile strony są już spowinowacone w ten sposób. Muszą także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także zgadzać się co do tego, jak będzie wyglądał rodzaj ustanawianego właśnie ustroju majątkowego.

Odrębny majątek

W rozdzielności majątkowej nie istnieje pojęcie wspólnego majątku – każdy z małżonków ma możliwość swobodnego oraz samodzielnego zarządzania i pomnażania swojego majątku. Mąż czy żona nie mają możliwości rościć sobie praw do majątku drugiej osoby. Nie ma też obowiązku informowania małżonka o zaciągniętych długach czy innych operacjach finansowych. Intercyza przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy jedno lub oboje małżonków prowadzi działalność gospodarczą związaną z ryzykiem. W takim przypadku ewentualne długi zaciągnięte przez jedną z osób nie dotyczą jej drugiej połówki i nie jest ona obarczona koniecznością ich spłaty. Co zaś tyczy się intercyzy z wyrównaniem dorobków, nie różni się ona on tej zwykłej – różnice zachodzą dopiero po ustaniu małżeństwa, kiedy osoba o mniejszym w tym momencie dorobku może zażądać wyrównania.