montaz-sceny
30 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Montaż konstrukcji scenicznych krok po kroku
5 (100%) / 2 głosów

Montaż konstrukcji scenicznych krok po kroku

Montaż stalowej konstrukcji scenicznej wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy fachowej oraz precyzyjności działania. Przy pracach montażowych należy uwzględniać założenia projektowe, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo użytkowników sceny oraz osób zgromadzonych wokół niej. Z tego względu, usługi montażu konstrukcji scenicznych należy powierzać profesjonalistom, którzy świetnie znają się na swoim fachu.

O czym pamiętać przy montażu konstrukcji scenicznych?

Zamontowana konstrukcja sceniczna powinna gwarantować bezpieczeństwo użytkowania w zakresie wytrzymałości, uwzględniając przy tym rodzaj i ilość montowanego sprzętu oraz przewidywane warunki atmosferyczne (w przypadku konstrukcji ustawianych na zewnątrz). Firma montażowa powinna też zadbać o dochowanie wszelkich zasad BHP i PPOŻ., jak również innych właściwych przepisów obowiązującego prawa. Zasady te dotyczą zarówno konstrukcji o charakterze tymczasowym, jak i dużych scen montowanych na stałe. Świetny przykład kompleksowego podejścia do prac montażowych stanowi konstrukcja sceny Opery Berlińskiej w Niemczech, wykonana przez bardzo znaną i cenioną firmę WENMONT z Olesna.

Ustalenie parametrów konstrukcji scenicznej

Proces montowania sceny musi przebiegać w zgodzie z wytycznymi projektowymi. Firma świadcząca usługę montażu powinna posiadać informacje na temat parametrów konstrukcji scenicznej. Chodzi m.in. o wymiary podestu scenicznego czy wysokość podestu sceny. Istotne dla realizatora są również dane dotyczące schodów z tyłu sceny (uwzględniające zabezpieczenia antypoślizgowe, poręcze, listwy zabezpieczające) oraz informacje dodatkowe, np. odnośnie konieczności wyściełania sceny materiałem i pełnymi horyzontami. Z podobną dbałością o detal są traktowane parametry konstrukcji zadaszenia, stanowiska realizatora, odsłuchowego i innych podestów (służących np. do ustawienia zestawów głośnikowych). Konstrukcja dachu jest szczególnie ważna. Powinna ona umożliwiać montaż oświetlenia i scenografii, a ponadto uwzględniać ciężar opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu, gradu).

Jak organizowane są prace montażowe?

Poszczególne parametry montażowe (np. wysokość podestów) i specyfika ustawienia sceny, muszą odpowiadać warunkom terenowym oraz stałym elementom architektury otoczenia. Sposób ulokowania sceny jest bardzo często konsultowany w trakcie spotkań roboczych. Sam proces montażu konstrukcji należy zaplanować według ustalonego harmonogramu. Dotyczy to przede wszystkim czasowych imprez plenerowych, gdzie konstrukcja sceniczna musi być ustawiona w ściśle określonym terminie, a następnie równie szybko zdemontowana. Znane i cenione firmy, takie jak WENMONT, stają na wysokości zadania dbając, aby proces montażu konstrukcji scenicznej przebiegł sprawnie i w pełni bezpiecznie.