mechatronik
20 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Mechatronik – zawód z przyszłością?
5 (100%) / 1 głosów

Mechatronik – zawód z przyszłością?

Mechatronik – mimo że ta nazwa brzmi obco, z pracy mechatroników korzystamy każdego dnia w sposób nieuświadomiony. Mechatronik to stosunkowo nowy zawód, który właśnie przeżywa okres dynamicznego rozwoju. Coraz więcej szkół oferuje edukację w tym kierunku. Czy warto zostać mechatronikiem? Czym można się zajmować i gdzie znaleźć zatrudnienie jako absolwent mechatroniki?

Czym jest mechatronika?

Dziedziny techniczne nieustannie się rozwijają. W efekcie tego rozwoju powstają nowe, a te, które już są, zazębiają się i łączą; nie istnieją w izolacji. Mechatronika jest tu doskonałym przykładem. O wyjaśnienie tego słowa poprosiliśmy przedstawiciela Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej:

Mechatronika to połączenie mechaniki i elektroniki. W praktyce mechatronik zajmuje się projektowaniem urządzeń, które działają mechanicznie, ale są sterowane elektronicznie. Mogą to być np. ruchome schody, bramy automatyczne, taśma, na której kładziemy produkty w supermarkecie. Z mechatroniką mamy więc do czynienia na każdym kroku.

Jak wspomnieliśmy, dziedziny techniki nie funkcjonują w oderwaniu od siebie. Mechatronika bierze swoje źródło i współpracuje z innymi gałęziami inżynierii, takimi jak m.in.: automatyka, robotyka, inżynieria komputerowa, mechaniczna i elektryczna.

Mechatronik jako zawód z perspektywami

Coraz więcej szkół wyższych oferuje przygotowanie do zawodu mechatronika. Czy taki kierunek budowania kariery ma sens? Zdecydowanie tak! Urządzeń sterowanych komputerowo przybywa i są stale rozwijane. Ktoś musi je też serwisować i konfigurować, a nie tylko projektować. Dlatego na rynku pracy jest obecnie popyt na mechatroników, a wraz z postępem tej dziedziny i jej przenikaniem do przemysłu będzie on rósł.

Aby zostać technikiem mechatronikiem, należy posiąść trzy kwalifikacje. Są to:

  • montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Te kwalifikacje można zdobyć w technikach oraz na kursach zawodowych. Jeżeli chcemy uzyskać tytuł inżyniera i magistra, należy ukończyć odpowiedni kierunek studiów.

Perspektywy zawodowe, jakie stoją przed absolwentami mechatroniki, są ogromne. Pracy można szukać w zakładach przemysłowych korzystających z automatycznych urządzeń, w przemyśle elektromaszynowym, w serwisach urządzeń i stacjach diagnostycznych, kontroli jakości, dozorze technicznym, a także w pracowniach projektujących rozwiązania technologiczne dla różnych branż. Wreszcie otworem stoją ośrodki badawcze i rozwojowe, zarówno naukowe, jak i towarzyszące np. koncernom motoryzacyjnym. Absolwent mechatroniki może nie tylko korzystać ze zdobytej wiedzy, ale też stale ją poszerzać jako pracownik naukowy. To młoda dziedzina, w której wszystko jest do odkrycia!