konserwacja-oczyszczalni
6 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Konserwacja oczyszczalni. Co warto wiedzieć?
5 (100%) / 1 głosów

Konserwacja oczyszczalni. Co warto wiedzieć?

Nie każdy właściciel domu może sobie pozwolić na podłączenie do sieci kanalizacyjnej, jednak jest jeszcze jedna alternatywa dla przydomowego szamba – jest nią własna oczyszczalnia ścieków. Za wyborem takiego rozwiązania przemawiają korzyści ekologiczne i ekonomiczne, a także duży komfort. Należy jednak pamiętać, że system taki wymaga regularnej konserwacji. Na czym ona polega?

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to zespół połączonych ze sobą urządzeń, których zadaniem jest neutralizacja wytwarzanych w domu – lub innym obiekcie budowlanym – nieczystości płynnych. W tym celu zazwyczaj wykorzystuje się procesy mechaniczne oraz biologiczne. Jak to wygląda w praktyce?

Ścieki spływające z domu do oczyszczalni w pierwszej kolejności poddawane są oczyszczaniu mechaniczno-biologicznemu – wyjaśnia specjalista z firmy Gea-Nova. – Na tym etapie zanieczyszczenia stałe oddzielane są od płynów w tzw. osadniku gnilnym – wykorzystuje on zwykłe oddziaływanie grawitacyjne, które powoduje, że ciężkie cząstki zanieczyszczeń opadają w dół, podczas gdy płyn zostaje wypchnięty ku górze. Zanim ścieki trafią do kolejnego etapu oczyszczania, są klarowane w filtrze zamontowanym u wylotu osadnika. Następnie są one oczyszczane na specjalnych złożach filtracyjnych. Zanieczyszczenia, które przeszły przez filtry, doczyszczane są w wyniku zachodzących w nich procesów biologicznych. Do tego, aby owe procesy zaszły, konieczne jest zasilenie oczyszczalni szczepami odpowiednich bakterii, które rozkładają cząsteczki zanieczyszczeń. W ten sposób ścieki oczyszczane są do wody o drugiej klasie czystości i odprowadzane do gruntu lub wód powierzchniowych.

Konserwacja oczyszczalni

Sprawne i oszczędne funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni jest możliwe tylko przy zachowaniu zasad odpowiedniej eksploatacji. Część czynności z tym związanych możemy wykonać we własnym zakresie. Należy do nich między innymi regularne uzupełnianie kultur bakterii odpowiadających za rozkład nieczystości oraz stosowanie tzw. aktywatorów, które m.in. ograniczają namnażanie się niepożądanych drobnoustrojów oraz niwelują zapach wydobywający się z oczyszczalni. Szczegółowy opis wszystkich czynności wchodzących w zakres codziennej eksploatacji oczyszczalni znajdziemy w instrukcji dostarczonej przez producenta lub wykonawcę instalacji oczyszczalni.

Inne czynności związane z konserwacją musimy zlecić firmie wyspecjalizowanej w takich usługach, np. Gea-Nova. Do czynności tych należy między innymi oczyszczanie osadników gnilnych i filtrów bądź płukanie elementów oczyszczalni czystą wodą w celu ich oczyszczania. Do czynności tych potrzebny jest specjalistyczny sprzęt oraz wysokie doświadczenie. Częstotliwość wykonywania prac konserwatorskich uzależniona jest od intensywności tworzenia się osadów – zaleca się, żeby przeprowadzać je, kiedy gęstość osadów wyniesie 50% jego objętości. W ten sposób zapewnimy sobie sprawne działanie oczyszczalni i unikniemy kosztownych awarii.