kancelaria-notarialna
14 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Kiedy skorzystać z pomocy kancelarii notarialnej?
5 (100%) / 1 głosów

Kiedy skorzystać z pomocy kancelarii notarialnej?

Kancelarie notarialne w Polsce świadczą mnóstwo usług z zakresu prawa. Przede wszystkim sporządzają akta notarialne, np. dokumenty, które potwierdzają dokonanie danej czynności prawnej. Do notariusza należy się zgłosić, jeśli chcemy spisać testament, udzielić pełnomocnictwa oraz sprzedać lub kupić nieruchomość. Jednak kancelarie notarialne mają szerszy zakres uprawnień i obowiązków. Kiedy więc warto skorzystać z profesjonalnej pomocy?

Kim jest notariusz?

Notariusz to prawnik świadczący pomoc prawną. Jest on upoważniony do dokonywania czynności notarialnych, opartych o sporządzanie aktów i poświadczeń. Oprócz tego podejmuje czynności dotyczące spadków majątkowych, przygotowuje protokoły i oświadczenia. Notariusz to osoba zaufania publicznego, która wykonuje zadania o charakterze prawnym i realizuje je w oparciu o interes publiczny. Jego działalność reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Czym zajmuje się kancelaria notarialna i kiedy skorzystać z jej usług?

Kancelaria notarialna najczęściej kojarzona jest ze sporządzaniem czynności prawnych, wymaganych podczas sprzedaży lub kupna nieruchomości. Jednak zakres usług, jakie np. oferuje Kancelaria notarialna w Sosnowcu jest znacznie szerszy. Pracujący w kancelarii notariusz jest ekspertem z dziedziny prawa. Dzięki temu opracowywuje akty notarialne, które nabierają charakter zależny od tematu sprawy. Głównymi obszarami pracy notariusza są przede wszystkim czynności związane z:

  • Tworzeniem uwierzytelnionych odpisów dokumentów
  • Przechowywaniem dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • Zawiązaniem spółki
  • Sporządzeniem testamentu
  • Przygotowywaniem aktów pełnomocnictwa oraz poświadczeń dziedziczenia
  • Sporządzaniem protestów weksli i czeków
  • Sporządzaniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Dokumenty podpisane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Każda czynność, jaką wykonuje notariusz musi zostać wpisać do specjalnej księgi.

Bezwzględnym obowiązkiem notariusza jest dochowanie tajemnicy zawodowej oraz działanie tylko w zgodzie z prawem. W związku z powyższym Klient ma gwarancję, iż notariusz zapewnia bezpieczeństwo stronom obrotu. Na pierwsze spotkanie z notariuszem warto zabrać niezbędne dokumenty, które odnoszą się do tematu spotkania. Nie tylko ułatwi to rozmowę, ale efektywniej będzie można omówić poszczególne zagadnienia i uszczegółowić charakter oraz cel wizyty.