19 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Kiedy przeprowadza się wyburzenia budynków?
5 (100%) / 1 głosów

Kiedy przeprowadza się wyburzenia budynków?

Wyburzenia budowlane to zawsze dość skomplikowane operacje wymagające odpowiedniej wiedzy i sprzętu. Wykonuje się je wszędzie tam, gdzie istnieją uzasadnione powody, przemawiające za rozbiórką istniejących budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych czy handlowych. Motywy takich działań są różne. Jednak prawie zawsze, nie licząc szczególnych przypadków należy dopełnić formalności związanych z prawidłowym przeprowadzeniem procesu wyburzenia. 

Rodzaje wyburzanych obiektów

Z technicznego punktu widzenia można wyburzyć każdą budowlę. Jednak od strony formalno-prawnej sprawy wyburzeń wyglądają zupełnie inaczej. Jak tłumaczy ekspert firmy zajmującej się profesjonalnym wyburzaniem:

Przy wydawaniu zezwoleń na rozbiórkę urzędy biorą pod uwagę wiele okoliczności. Po pierwsze sprawdzają czy obiekt, którego dotyczy wniosek jest objęty ochroną konserwatorską lub figuruje w rejestrze zabytków. W obu tych przypadkach należy uzyskać zgodę właściwego konserwatora. Kolejną kwestią jest stan techniczny obiektu. W przypadku budowli stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców zezwolenia wydawane są bardzo szybko. Istnieje również pewna grupa budynków, na rozbiórkę których nie jest wymagane pozwolenie, a jedynie zgłoszenie zamiaru rozbiórki. W tej grupie znajdują się obiekty nieobjęte ochroną konserwatorską i niewpisane do rejestru zabytków, których wysokość nie przekracza ośmiu metrów, zaś odległość od granicy działki wynosi mniej niż połowa wysokości budynku.

Powody wyburzeń budynków

Zasadniczo nikt nie decyduje się na rozbiórkę budynku tylko dlatego, że mu się on nie podoba. Taka operacja zawsze niesie za sobą określone koszty. Dlatego motywy bywają bardziej pragmatyczne. Niekiedy wyburzenie to konieczność. Zwłaszcza w przypadkach, kiedy budynek jest w złym stanie technicznym, a tym samym stanowi realne zagrożenie dla ludzi w nim mieszkających. Równie częste zjawisko, zwłaszcza w dużych miastach, to wyburzanie obiektów pod cele inwestycyjne. Klasycznym tego przykładem jest najwyższy w Polsce drapacz chmur Sky Tower wybudowany we Wrocławiu. Prędzej w tym miejscu stał dwudziestopiętrowy wieżowiec, został on wyburzony i na jego miejscu wzniesiono Sky Tower. Czasami mamy do czynienia z wyburzeniami na dużą skalę. Przykładem może być masowe wyburzanie budynków na terenach, gdzie powstają zbiorniki retencyjne.

Komu zlecić wyburzenie budynku?

Bez względu na rodzaj, wielkość czy usytuowanie obiektu, który ma być rozebrany Najlepiej skorzystać z firmy świadczącej  usługi wyburzeniowe. To rozwiązanie pozwala mieć pewność, że zlecone zadanie zostanie wykonane w sposób profesjonalny z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, które w tego typu operacjach są niezmiernie ważne.