zbiornik-na-paliwo
8 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Jakie są regulacje prawne dotyczące przechowywania paliw rolniczych
5 (100%) / 1 głosów

Jakie są regulacje prawne dotyczące przechowywania paliw rolniczych

W 2010 roku miała miejsce rewolucja dotycząca przechowywania paliw rolniczych. Dotychczasowa praktyka trzymania oleju napędowego w beczkach musiała ustąpić miejsca nowym rozwiązaniom – znacznie bardziej wymagającym pod względem finansów i formalności. Co prawo mówi obecnie o przechowywaniu paliw rolniczych? W czym powinny one być magazynowane i jakie dokumenty są potrzebne?

Przepisy dotyczące przechowywania paliw rolniczych

To, w jaki sposób powinno być przechowywane paliwo rolnicze, określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków z czerwca 2010 roku. O czym mówią te przepisy? Po wyjaśnienie udaliśmy się do firmy MiM Zbiorniki w Szczecinie:

W myśl przepisów z 2010 roku olej napędowy na własne potrzeby musi być przechowywany w dwupłaszczowym zbiorniku naziemnym o maksymalnej pojemności 5000 litrów. Zbiornik musi być zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego i otrzymać aprobatę. Co dwa lata stan zbiornika jest kontrolowany.

Wspomniane rozporządzenie nie jest jedynym dokumentem regulującym sposób przechowywania paliw przez rolników. W grę wchodzą tu również: prawo budowlane, ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa oraz przepisy związane z dozorem technicznym.

Największą różnicą, jaką wprowadził akt prawny z 2010 roku, było nałożenie na rolników obowiązku korzystania z atestowanych zbiorników dwupłaszczowych. Czym się one charakteryzują? O tym niżej.

Charakterystyka zbiorników dwupłaszczowych do przechowywania paliw rolniczych

Zbiorniki dwupłaszczowe składają się z dwóch warstw (płaszczy), pomiędzy którymi znajduje się niewielka przestrzeń. W zbiorniku wewnętrznym przechowywane jest paliwo. Zbiornik zewnętrzny musi mieć 10% większą pojemność i stanowi rodzaj dodatkowej osłony zabezpieczającej zarówno przechowywane paliwo przed wpływem środowiska, jak i środowisko przed wyciekiem paliwa. Cała armatura zbiornika musi znajdować się przy płaszczu zewnętrznym albo w specjalnie do tego celu stworzonym systemie bezpieczeństwa. To także ma zapewniać pełną szczelność zbiornika.

Zasady posadowienia zbiornika dwupłaszczowego na paliwa rolnicze

Zbiornik musi być posadowiony na poziomej, równej, stabilnej i niepalnej powierzchni. Podstawa, na której stawiany jest zbiornik, musi być od niego szersza i dłuższa o co najmniej 30 cm, a jej grubość musi wynosić 5 cm lub więcej.

Zbiornik można lokować w odległości 10 m od budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, a 5 m od budynków o innym przeznaczeniu oraz od granicy działki. Odległość od linii energetycznej wynosi od 3 do 15 m w zależności od napięcia znamionowego.