szkola-dla-nieslyszacych
28 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Jak wybrać dobrą szkołę podstawową dla niesłyszących?
5 (100%) / 1 głosów

Jak wybrać dobrą szkołę podstawową dla niesłyszących?

Na naukę w szkole masowej pozwala wyłącznie lekki lub średni niedosłuch, oczywiście przy właściwym zaprotezowaniu (aparat słuchowy) oraz konsekwentnie prowadzonej rehabilitacji. Dziecko z głębokim niedosłuchem powinno zostać zakwalifikowane do szkoły dla osób niedosłyszących albo niesłyszących – nauka w szkole masowej byłaby mocno utrudniona lub wręcz niemożliwa, podobnie jak integracja z rówieśnikami. Nie możemy pozwolić na to, by nasze dziecko czuło się w szkole gorsze i odrzucone z powodu swojej niepełnosprawności. Musimy zadbać o to, by mogło w pełni się rozwijać, zdobywać wiedzę i aktywnie uczestniczyć w życiu klasy. Co powinna zapewniać właściwa dla dzieci niesłyszących szkoła podstawowa?

Charakterystyka dobrej szkoły dla niesłyszących

Szkoła podstawowa dla niesłyszących powinna zapewniać młodym ludziom dwujęzyczność – naukę języka polskiego oraz języka migowego. Zajęcia powinny być prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli, czyli surdopedagogów. Klasy w dobrej szkole dla osób niesłyszących charakteryzuje mała liczebność, ponieważ nauczyciel jest w stanie wówczas poświęcić więcej czasu i swojej uwagi poszczególnym dzieciom.

Kiedy wybieramy szkołę dla naszego dziecka, zwróćmy uwagę, czy oferuje ona zajęcia logopedyczne dla każdego z uczniów, a także czy zapewnia opiekę psychologiczną i pedagogiczną. Bardzo istotne jest również wychowanie słuchowe i rytmika. Szkoła powinna również zapewniać dzieciom spotkania ze słyszącymi rówieśnikami, by już od najmłodszych lat mogły się poznawać i integrować – mówi nam przedstawicielka Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

Szkoła dla osób niesłyszących pod niektórymi względami niczym nie różni się od szkół masowych: zapewnia swoim uczniom świetlicę, która działa poza godzinami lekcyjnymi, wyjścia do teatru, wyjazdy na wycieczki w ciekawe miejsca, udział w zajęciach sportowych i różnych konkursach. Warto sprawdzić też, czy szkoła zapewnia możliwość uczestniczenia w kółkach zainteresowań i rozwijania swoich twórczych umiejętności.

A co z dziećmi niedosłyszącymi?

Tak jak zostało wspomniane we wstępie, dzieci z lekkim lub średnim niedosłuchem mogą chodzić do szkoły masowej, jednak kwalifikacja wymaga bardzo szczegółowej oceny. Musimy uwzględnić stopień oraz charakter niedosłuchu, a także poziom rozwoju intelektualnego, szczególnie zwracając uwagę na pamięć wzrokową. Choć dzieci gorzej słyszące często lepiej potrafią się skoncentrować na wykonywaniu niektórych czynności (pisanie, rysowanie, czytanie), ich pamięć wzrokowa bywa niestety gorsza. Kwalifikacja do szkoły powinna także uwzględniać stopień rozwoju mowy, a więc zasób słownictwa, jakie opanowało dziecko, rozumienie mowy, a także gotowość do mówienia. Kwalifikacja obejmuje również ocenę ogólnego stanu zdrowia dziecka i jego cechy osobowościowe, na przykład uspołecznienie – jeśli dziecko wyraźnie jest w sobie zamknięte i nieśmiałe, wstydzi się mówić (nawet do rówieśników), w szkole masowej będzie mu trudno.

Jeśli mamy wątpliwości, zawsze możemy poprosić o pomoc pracowników szkoły podstawowej dla dzieci niesłyszących, którzy pokierują nas w ważnych wyborach.