pozew-o-rozwod
2 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Jak przygotować pozew o rozwód?
5 (100%) / 1 głosów

Jak przygotować pozew o rozwód?

Rozwód to trudne, bolesne przeżycie. Warto jednak opanować emocje, żeby dobrze się przygotować do procesu. Od tego będzie zależała sytuacja całej rodziny po formalnym rozstaniu. Najważniejszym zadaniem jest poprawne sformułowanie pozwu rozwodowego. Warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację. Jakie czynniki wziąć pod uwagę, przygotowując pozew rozwodowy?

Jak powinien wyglądać pozew rozwodowy?

Odradzamy korzystanie ze wzorów pozwów, które można znaleźć w sieci. Nie uwzględniają one złożoności sytuacji. Jak powinien być zbudowany pozew rozwodowy? Mówi o tym ekspert z kancelarii adwokackiej Jacek Motyka ze Szczecina:

Pozew rozwodowy składa się z tzw. petitum, czyli części, gdzie umieszczamy swoje wnioski, oraz z uzasadnienia – czyli wyjaśnienia naszych oczekiwań zawartych w petitum. Nie należy zapominać o danych własnych oraz małżonka. Należy podać adres, pod którym faktycznie mieszkamy. Pozwala to uniknąć kłopotów związanych z korespondencją.

Rozwód – czyja to wina?

W każdym petitum musi być zawarty wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Należy ująć tutaj, czy chcemy uzyskać go z orzeczeniem o wyłącznej winie pozwanego albo powódki, o winie z obu stron czy też bez orzekania o winie. Tę decyzję należy uzasadnić w dalszej części.

Drugim elementem, który najczęściej pojawia się w petitum, jest wniosek o uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania. Można tu wnosić o nieorzekanie o mieszkaniu stron albo o eksmisję osoby pozwanej.

Pozew rozwodowy a alimenty

Sprawa się komplikuje, gdy w procesie rozwodowym trzeba uwzględnić nie tylko małżonków. Aby zabezpieczyć dobro potomków i relacje z nimi, w petitum należy umieścić swoją wolę dotyczącą obowiązków rodzicielskich. Przede wszystkim trzeba tam ująć wnioski o: powierzeniu władzy rodzicielskiej, alimentach oraz uregulowaniu kontaktów. Te wnioski również uzasadnia się w dalszej części pozwu. Pomocne są dowody rzeczowe, rachunki oraz zeznania świadków. Wysokość alimentów na dziecko powinna być uzasadniona wydatkami.

Współmałżonek może ubiegać się o alimenty na siebie, jeżeli w związku z rozwodem jego sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu, np. kiedy kobieta zrezygnowała z pracy na rzecz wychowywania dzieci, co stawia ją w trudnej sytuacji – brak jej doświadczenia, ma problem ze znalezieniem zatrudnienia, a rozstanie oznacza brak środków do życia. Tu także wysokość alimentów powinna być poparta udokumentowanymi kosztami życia.

Co z majątkiem po rozwodzie?

Kwestię tę można do pewnego stopnia uregulować wcześniej, sporządzając intercyzę. Przedmiotem podziału jest majątek wspólny, czyli zgromadzony po ślubie. Jeżeli to możliwe, warto tę kwestię ustalić z drugą stroną i znaleźć porozumienie, aby usprawnić przebieg sprawy rozwodowej. Ingerencja sądu nie jest jednak konieczna – podziału majątku można dokonać po rozwodzie, angażując w to notariusza. Sąd pomoże jednak w sytuacji, kiedy strony nie mogą znaleźć konsensusu.