29 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Jak przebiega audyt BHP?
5 (100%) / 1 głosów

Jak przebiega audyt BHP?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo. Wynika to z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby mieć pewność, że wszystkie przepisy są spełnione, a rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie pozostają zgodne z wytycznymi, przeprowadza się audyt BHP. Jak przebiega i dlaczego warto z niego korzystać? Wykonaj audyt BHP i upewnij się, że Twoi pracownicy są bezpieczni.

Jaki jest cel audytu BHP i dlaczego warto go wykonać?

Audyt BHP to procedura przeprowadzana przez wykwalifikowanego audytora w zakładzie pracy. Każde przedsiębiorstwo musi stosować się do przepisów BHP, a ich realizacja jest zależna od charakteru firmy i uwarunkowań wynikających ze stanowisk pracy. Inne środki bezpieczeństwa są konieczne w biurze, a inne w hucie. Niezależnie od tego, jak wygląda praca w danym miejscu, naruszenie przepisów BHP może nieść przykre konsekwencje prawne, ponieważ naraża pracowników na uszczerbek na zdrowiu.

Audyt BHP przeprowadza się po to, aby mieć stuprocentową pewność, że działania podjęte w celu dostosowania miejsca pracy do przepisów BHP są skuteczne, adekwatne i wystarczające – wyjaśnia specjalistka z firmy 4Tel Partner. – Dzięki informacjom zawartym w raporcie audytu można podjąć środki zaradcze, jeżeli audytor znajdzie nieprawidłowości czy niedociągnięcia. Dzięki temu przedsiębiorstwo minimalizuje ryzyko wypadków przy pracy i dotkliwych kar w razie kontroli organu państwowego.

Przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy mogą wydawać się rozbudowane i zagmatwane. Dopilnowanie tego, aby przestrzegać ich wszystkich, to duże wyzwanie dla pracodawcy. Łatwo tu o nieumyślne naruszenia prawa. Audyt BHP daje gwarancję tego, że unikniemy fatalnej w skutkach pomyłki.

Na czym polega audyt BHP?

Podczas audytu BHP uprawniony specjalista bada dokumentację związaną z systemami BHP w przedsiębiorstwie. Określa, czy są odpowiednie do stanowisk i rodzaju wykonywanej pracy. Następnie porównuje stan faktyczny z normami. Audytor BHP sprawdza także, czy regulaminy wewnętrzne obowiązujące pracowników są zgodne z przepisami i przestrzegane. Podczas audytu kontrolowana jest też ważność szkoleń BHP.

Badaniu podlegają wszelkie aspekty związane z bezpieczeństwem pracowników, a więc m.in.: stroje robocze, środki ochrony indywidualnej, sprawność systemu przeciwpożarowego, stan techniczny maszyn, przystosowanie stanowisk pracy. Audytor przeprowadza też ocenę ryzyka zawodowego, do której odnosi wszelkie informacje pozyskane nt. BHP w firmie.

Audyt nie kończy się na ocenie bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotne jest to, że audytor umieszcza w raporcie nie tylko wykaz niedociągnięć, ale też metody poprawy sytuacji. Wykonując zalecenia ujęte w dokumencie, można obniżyć liczbę wypadków i zachorowań wśród pracowników, ograniczyć straty i uniknąć kar.