ortoobrazy
22 października 2018

Kategoria:
Inne

Gdzie można wykorzystać ortoobrazy?
5 (100%) / 1 głosów

Gdzie można wykorzystać ortoobrazy?

Ortoobrazy umożliwiają przetworzenie danego obrazu źródłowego w taki sposób, by usunąć z nich wszelkie zniekształcenia będące wynikiem np. rzeźby terenu lub kulistości Ziemi. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie pojedynczych ortofotografii bądź tworzenie z nich m.in. ortofotomap. Dowiedz się, dlaczego ortoobrazy są tak popularne i gdzie konkretnie znajdują zastosowanie.

Skanowanie obiektów: Jak powstają ortoobrazy?

Ortoobrazy są efektem procesu nazywanego ortotektyfikacją. W jego wyniku przetwarzane są obrazy źródłowe, z których później powstaje hipotetyczny obraz np. terenu, który standardowo powstałby w wyniku rzutowania i odwzorowaniu kartograficznemu na płaszczyźnie. Proces ten usuwa zniekształcenia, które mogą wynikać m.in. z kulistości Ziemi, rzeźby terenu, orientacji kamery itp. Tworząc ortoobrazy można wykorzystywać do tego parametryczne lub nieparametryczne modele przetworzenia. Warto podkreślić, że ortoobraz (nazywany również ortofotografią) jest wynikiem procesu przeprowadzanego na pojedynczym zdjęciu, w którym płaszczyzna projekcji jest równoległa do płaszczyzny odniesienia (na obrazie nie ma przesunięć). Z kilku wyników możliwe jest stworzenie ortofotomapy oraz ortofotomapy cyfrowej.

Zastosowanie ortoobrazów: Gdzie można je wykorzystać?

Ortoobrazy znajdują coraz więcej zastosowań, zarówno pojedynczo, jak i jako ortofotomapy. Ortofotografi w połączeniu z skanowaniem 3D i siatką Mesh stanowią idealny sposób na szybką i dokładną dokumentację zabytków. M.in. dzięki ortotektyfikacji możliwe jest skrupulatne odwzorowanie barw i wysoka rozdzielczość skanów. Ponadto, ortoobrazy (wykonywane np. przez firmę 3D Scanners) wykorzystywane są do planowania przestrzennego i geodezji. Z pojedynczych skanów można stworzyć opracowania topograficzne, w tym ortofotomapy, mapy topograficzne 3D i mapy dwuwymiarowe w dowolnym standardzie. Tym samym są pomocne w kontroli istniejących map ewidencyjnych, do planowania prac modernizacji gruntów i budynków oraz do obliczania powierzchni użytków itp. Ponadto, dzięki nim można także tworzyć ortoobrazy elewacji i wnętrz.