osadnik-gnilny
23 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Działanie osadnika i drenażu w przydomowej oczyszczalni ścieków
5 (100%) / 1 głosów

Działanie osadnika i drenażu w przydomowej oczyszczalni ścieków

Mieszkańcy domów usytuowanych na działkach nieposiadających podłączenia do sieci kanalizacyjnej muszą radzić sobie ze ściekami na inne sposoby. Jeszcze kilka lat temu najpopularniejszym, a właściwie jedynym rozwiązaniem była budowa betonowego szamba, które należało regularnie opróżniać. Obecnie dostępne są znacznie wygodniejsze rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić użytkownikom sporo czasu, wysiłku i pieniędzy.

Współcześnie najpopularniejszym rozwiązaniem problemu utylizacji ścieków bytowo-komunalnych, zwłaszcza w nowopowstających budynkach, jest budowa przydomowej oczyszczalni – zauważa nasz rozmówca z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie.

Na rynku dostępne są różne rodzaje takich instalacji, jednak w zasada działania większości z nich opiera się na współpracy dwóch elementów: osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego.

Rola osadnika gnilnego w oczyszczaniu ścieków

Osadnik gnilny jest pierwszym i najważniejszym elementem składającym się na tzw. szambo ekologiczne. Buduje go zbiornik, w którym zachodzi beztlenowe, wstępne oczyszczanie ścieków.

Cięższe cząsteczki zanieczyszczeń opadają na dno zbiornika, tworząc osad, który następnie fermentuje. W wyniku fermentacji część cząsteczek rozkłada się na substancje rozpuszczalne w wodzie, zaś reszta osadza się na dnie. Natomiast cząsteczki lżejsze od wody, które nie opadły na dno osadnika, tworzą na powierzchni wody kożuch.

Na tym etapie oczyszczania ścieków możliwe jest usunięcie większości zanieczyszczeń, a wstępnie oczyszczona woda trafia do drenażu rozsączającego.

Drenaż w przydomowej oczyszczalni ścieków

Ścieki, oczyszczone wstępnie w osadniku gnilnym, odprowadzane są następnie do drenażu rozsączającego. Układ rozsączający zbudowany jest z sieci rur perforowanych, gdzie odbywa się proces oczyszczania biologicznego z udziałem bakterii tlenowych. Rozsączone przez układ drenarski ścieki, przesiąkają przez różne warstwy gruntu.

Dzięki obecności tlenu na tym etapie oczyszczania, ostatnie już zanieczyszczenia rozkładane są na substancje mineralne, które przenikają ostatecznie do wód gruntowych. A zatem efektem wyboru oczyszczalni drenażowej ze wstępnym osadnikiem gnilnym jest całkowita eliminacja konieczności okresowego opróżniania szamba.

Kiedy zdecydować się na szambo ekologiczne?

Szambo ekologiczne z drenażem rozsączającym to świetne i przyjazne środowisku rozwiązanie, dzięki któremu jedynym zabiegiem eksploatacyjnym jest okresowe wybieranie osadu z osadnika gnilnego. Co więcej, użytkownicy nie muszą troszczyć się nawet o odprowadzanie oczyszczonej wody do istniejących cieków wodnych.

Jedynym ograniczeniem w montażu szamba ekologicznego z oczyszczalnią drenażową może być słabo przepuszczalny grunt. Jeśli wyniki badań gruntowych wykluczają zastosowanie drenażu, dobrą alternatywą jest wybór przydomowej oczyszczalni biologicznej, której konstrukcja pozwala na realizację beztlenowych i tlenowych procesów oczyszczania w jednym zbiorniku.