zageszczarki
1 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Do czego służą zagęszczarki?
5 (100%) / 2 głosów

Do czego służą zagęszczarki?

Zagęszczarki, określane też bardziej precyzyjnie jako zagęszczarki płytowe lub wibracyjne, to maszyny budowlane służące do zagęszczania podłoża niespoistego, w celu przygotowania go do dalszych prac na nawierzchni. Za pomocą zagęszczarki możemy wzmocnić grunt, a więc np. ubić podłoże z piasku lub żwiru tak, by było możliwe ułożenie stabilnej nawierzchni z kostki brukowej lub wylanie asfaltu.

Zastosowanie zagęszczarek płytowych

Jak wspomnieliśmy we wstępie, zagęszczarki służą przede wszystkim do przygotowywania terenu pod dalsze prace, głównie podczas robót drogowych. Z wykorzystaniem zagęszczarki ubijemy jednak nie tylko ziemię czy żwir, a więc typowe podłoża niespoiste, ale także asfalt i beton.

W praktyce zagęszczarki spotkamy przy najróżniejszych pracach terenowych: podczas zagęszczania podłoża pod wykonanie nawierzchni chodników, remontów nawierzchni asfaltowych (uzupełnianie ubytków) czy ubijania ścieżek rowerowych.

Użycie niewielkiego skoczka pozwala na wykonanie robót nawet w najbardziej niedostępnych miejscach, dlatego takie maszyny wykorzystuje się powszechnie w bardzo zaawansowanych pracach drogowych.

Jak działa zagęszczarka?

Najważniejszym elementem zagęszczarki jest metalowa płyta, która wibrując, uderza w podłoże na którym pracuje, przez co ubija je i zagęszcza. Ruch wibracyjny zagęszczarki realizuje się dzięki silnikowi, który zasilany jest najczęściej spalinowo, rzadziej elektrycznie. Układ wibracyjny urządzenia tworzą wałki mimośrodowe, które znajdują się w szczelnej obudowie, umieszczonej bezpośrednio na płycie.

Rodzaje zagęszczarek

Zagęszczarki dzielą się ogólnie na wibracyjne i płytowe. Pierwsze z wymienionych charakteryzują się bardziej intensywnym działaniem, co osiąga się poprzez stosowanie dwóch niewyważonych mas, wywołujących niejednakowe drgania. W efekcie powierzchnia jest ubijana z większą mocą i głębiej. Przykładem takiej zagęszczarki jest model Wacker 6555 DPU o masie 0,5 tony i sile odśrodkowej 65 kN.

Zagęszczarki płytowe o masie do 100 kg, takie jak Belle PCLX-320 czy Wacker MP 15, dostępne w ofercie wypożyczalni Wykop Sobie Sam, stosowane są głównie w pracach na niewielką skalę, np. do przygotowania podłoża pod nawierzchnię podjazdów przed prywatnymi posesjami.

Małe zagęszczarki płytowe, czyli tzw. ubijaki lub stopy wibracyjne, to rozwiązanie, które umożliwia pracę w najbardziej niedostępnych miejscach. W porównaniu z typowymi zagęszczarkami płytowymi, powierzchnia stopy wibracyjnej jest bardzo mała. Przykładem może być model Wacker BS-60-4t, gdzie wymiary stopy to zaledwie 280x340mm.