27 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Do czego służą taśmy przenośnikowe?
5 (100%) / 1 głosów

Do czego służą taśmy przenośnikowe?

Dla zrozumienia roli taśmy przenośnikowej na początek musimy przyjrzeć się samym przenośnikom. Przenośnik taśmowy jest urządzeniem wykorzystywanym do transportu ciągłego rozmaitych materiałów sypkich i drobnych. Z przenośnikami spotkamy się np. w kopalniach, sortowniach, magazynach i fabrykach produkcyjnych różnego typu. Transport towarów na przenośniku realizowany jest właśnie przez taśmę.

Czym jest taśma przenośnikowa?

Choć obecnie wykorzystuje się wiele różnych typów przenośników, wciąż najpopularniejszą konstrukcją są urządzenia z taśmą transportową połączoną w pętlę podpartą na rolkach. Maszyna zasilana jest zazwyczaj silnikiem elektrycznym, który napędza bęben napędowy przenośnika, wprawiający taśmę w ruch.

Taśmy przenośnikowe wykonywane są zwykle z silikonu, gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego, a także bawełny. Rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji taśmy uzależniony jest od jej przeznaczenia, a dokładniej charakterystyki produktów, jakie będą na niej transportowane – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy CONVI.

Różne rodzaje taśm przenośnikowych i ich zastosowania

Podstawowy typ taśmy przenośnikowej do ogólnego zastosowania wykonuje się z połączenia gumy i tkaniny. Takie taśmy mogą być używane do transportu materiałów w temperaturze otoczenia, w zakresie od -25 do +60oC. Z tego rodzaju taśmą spotkamy się właściwie w każdej gałęzi przemysłu, od produkcji materiałów budowlanych, przez energetykę (transport wewnątrzzakładowy paliw stałych) i metalurgię, rolnictwo, po branżę spożywczą.

Odmianą taśmy przenośnikowej ogólnego zastosowania jest taśma z gumowymi profilami, którą stosuje się w sytuacji, gdy transport odbywa się pod kątem w stosunku do osi poziomej. Profile zapobiegają niekontrolowanemu przesuwaniu się towaru na taśmie i spadaniu z niej. Taśmy z profilami stosuje się przy transporcie materiałów rozluźnionych o średnim i dużym uziarnieniu, a więc np. kamieni, żwiru, warzyw i owoców.

Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania występują też w różnych odmianach, charakteryzujących się podwyższoną odpornością na rozmaite czynniki. W rozmaitych hutach, zakładach energetyki, kopalniach paliw i miejscach zagrożonych wybuchem stosuje się taśmy o podwyższonej odporności na temperaturę oraz taśmy trudno zapalne.

Do transportu materiałów zawierających związki olejo- i smaropochodne lub rozpuszczalniki organiczne zaleca się stosowanie taśm tkaninowo-gumowych olejoodpornych. W praktyce takie taśmy wykorzystuje się w przemyśle energetycznym i surowców wtórnych, np. do transportowania biomasy oraz odpadów komunalnych. Z kolei podczas transportu kruszyw o wysokim współczynniku ścieralności, takich jak niektóre materiały budowlane (np. klinkier), koks czy fosforyt, wskazane jest wykorzystanie taśm przenośnikowych trudnościeralnych.