19 września 2017

Kategoria:
Inne

Dlaczego warto korzystać z układów łagodnego rozruchu?
5 (100%) / 1 głosów

Dlaczego warto korzystać z układów łagodnego rozruchu?

Asynchroniczne silniki elektryczne cechują się dużą wartością prądu przy rozruchu. Oznacza to, że podczas rozruchu silnika występuje dodatkowy spadek napięcia. Jednocześnie z udarem silnika występuje udar momentu, który wywołuje stany mechaniczne, będące zagrożeniem dla układów sterowanych urządzeń. Układy łagodnego rozruchu pozwalają na ograniczenie udaru prądu i momentu.

Układ łagodnego rozruchu – softstarter

Układ łagodnego rozruchu, nazywany też softstarterem, umożliwia bezpieczny rozruch trójfazowych asynchronicznych silników elektrycznych – wyjaśnia ekspert z przedsiębiorstwa Automatyka Systemów Chłodniczych.

Softstarter ogranicza prąd rozruchowy i zabezpiecza silnik przed przegrzaniem i uszkodzeniem podczas startu.

Dzięki zastosowaniu softstartera, rozruch wykonywany jest jednocześnie na wszystkich fazach zasilania. Takie działanie zapobiega asymetrii obciążenia oraz nierównomiernemu obciążeniu uzwojeń zarówno podczas rozruchu, jak i hamowania.

Jak działa układ łagodnego rozruchu?

Układ łagodnego rozruchu kontroluje prędkość silnika poprzez dostosowanie napięcia wejściowego bez zmiany częstotliwości. Dzieje się tak, ponieważ moment obrotowy zmienia się wprost proporcjonalnie do kwadratu napięcia. Dodatkowo, łagodnemu rozruchowi towarzyszy obniżenie momentu rozruchowego.

Softstarter steruje napięciem z sieci od nastawialnej wartości do nawet 100%. Oznacza ro, że jeśli z danego układu zasilany jest trójfazowy silnik asynchroniczny, jego moment rozruchowy ulega znacznej redukcji. W konsekwencji ograniczamy prąd rozruchu, co umożliwia łagodny start silnika.

W chwili rozruchu silnik zasilany jest obniżonym napięciem, które podnosi się do wartości znamionowej wraz ze wzrostem prędkości silnika. Dzięki zasilaniu z układu łagodnego rozruchu, możemy płynnie zmieniać napięcie zasilania.

Korzyści stosowania układów łagodnego rozruchu

Podczas bezpośredniego rozruchu silnika elektrycznego występuje wzrost prądu o ok. 800% w stosunku do prądu znamionowego. Stosowanie układu łagodnego rozruchu ogranicza ten wzrost. Softstartery posiadają dodatkowo układy służące ochronie silnika przed przeciążeniami, zanikiem i zmianą faz oraz przekroczeniem czasu rozruchu.

Do softstartera można podłączać termistor, czyli urządzenie informujące o niebezpieczeństwie przegrzania silnika. Nowoczesne układy łagodnego rozruchu wyposażone są w panele operatorskie, dzięki którym możliwe jest śledzenie parametrów pracy urządzenia na specjalnych wykresach.

Podczas korzystania ze standardowego softstartera, nastawy realizowane są za pomocą obrotowych przełączników. Urządzenia te są znacznie mniejsze od zwykłych falowników, a dodatkową zaletą, przemawiającą za wyborem układu łagodnego rozruchu, jest stosunkowo niewielka cena takich urządzeń.