własność
12 kwietnia 2018

Kategoria:
Inne

Czym jest własność intelektualna i jak ją chronić?
5 (100%) / 1 głosów

Czym jest własność intelektualna i jak ją chronić?

Umysł człowieka to potężna skarbnica i źródło dochodu dla jednostek oraz dla firm, które korzystają z wysiłku intelektualnego. Własność materialną łatwo ustalić, mamy budynek więc przysługuje nam akt notarialny, dorobek intelektualny też zasługuje na takie zabezpieczenie, nie powinno być żadnych wątpliwości, kto jest autorem konkretnego dzieła rozumu i wyobraźni.

W kancelarii Kancelaria Patentowa BIPAT komentują to krótko – Zanim twój pomysł zostanie doceniony przez szerokie grono odbiorców, zadbaj o jego należytą ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Niestety w Polsce takie działanie wciąż jest rzadkością, a zazwyczaj twórcy nie mają pojęcia jakie przysługują im prawa autorskie.

Do praw własności intelektualnej zaliczamy regulacje z zakresu prawa autorskiego (w ramach prawa cywilnego) oraz patentów i znaków towarowych (w ramach prawa własności przemysłowej).

Ochrona prawna dzieł nazywanych utworami

Pierwszą grupą podlegającą ochronie są utwory. Zaliczamy do nich: utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwo przemysłowe, architektoniczne, architektoniczno-przemysłowe, muzyczne i słowno- muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne w tym wizualne i audialne.

Prawo własności przemysłowej

Przez własność przemysłową zgodnie z ustawą należy zaliczyć:

  • wynalazki, nowe rozwiązanie, wykorzystywane w przemyśle (nie wykluczając rolnictwa), które wcześniej nie były stosowane, ujawniane i zarejestrowane w jakikolwiek sposób.
  • wzory użytkowe, wyróżnia je oryginalność, wyraźnie odróżnia się od innych wzorów i nie jest kombinacją znanych wzorów.
  • znak towarowy, ma za zadanie wyraźne odróżnienie produktu danego przedsiębiorstwa od tego samego towary innych przedsiębiorstw za pomocą rysunku, kompozycji kolorystycznej , melodii, itd.
  • oznaczenia geograficzne, dotyczy to nazw związanych np. z regionem, miastem, gdzie jakość i dobra opina zostały przypisane przede wszystkim do pochodzenia geograficznego i towar jest identyfikowany zgodnie z pochodzeniem.
  • oraz topografia układu scalonego.

Jak chronić własność intelektualną?

Dobra objęte prawem autorskim są chronione od momentu ich powstania, bez konieczności dokonywania ich rejestracji. W przypadku większości przedmiotów własności przemysłowej dla uzyskania pełnej ochrony prawnej wymagane jest zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP.

Posiadanie samego POMYSŁU na innowacyjne rozwiązanie nie wystarczy, nie daje to jeszcze podstaw do ochrony patentowej, by uniknąć wysiłku i straty czasu trzeba w pierwszej kolejności skonsultować swój pomysł z rzecznikiem patentowym. Należy mieć świadomość, że procedury związane z uzyskaniem patentu są skomplikowane, czasochłonne i niestety kosztowne, najlepszym rozwiązanie jest zdać się na doradztwo patentowe. Żeby doprowadzić sprawę do końca potrzebne są jeszcze dokumentacje patentowe, oraz ekspertyzy patentowe.

W Polsce wraz z rozwojem gospodarki będzie rosnąć znaczenie ochrony własności intelektualnej. Dla polskich przedsiębiorców oznacza to zarówno zagrożenie, jak i szanse. Zagrożenie wynika z naruszenia praw wyłącznych, szansą jest wyprzedzenie konkurencji, wynikającej z możliwej wieloletniej ochrony  innowacyjnych rozwiązań.