fundusze-rozwoju
23 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Czym jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju?
5 (100%) / 2 głosów

Czym jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju?

Misją Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju jest wspieranie przedsiębiorców, gdyż właśnie sprawne funkcjonowanie lokalnych firm jest główną siłą napędową dla ogólnego rozwoju regionu. Wielkopolscy przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców, inwestują w polepszenie infrastruktury niezbędnej dla wzrostu gospodarczego, z ich podatków pozyskiwane są środki na lokalny rozwój.

Cele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

O tym, jakie cele przyświecają działalności Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, mówi już jego nazwa. Spółka powołana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego skupia się na poszukiwaniu i dostarczaniu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia, głównie finansowego, przy czym jest ono nie tylko ukierunkowane na rozwój miast oraz realizację projektów z zakresu efektywności energetycznej, ale także na działalność proeksportową oraz wspieranie firm startujących w przetargach ogłaszanych przez gminy, powiaty i jednostki komunalne. Spółka udziela również wsparcia pośrednikom finansowym.

Ideą przyświecającą działalności Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, jest dążenie do spójnego i zrównoważonego rozwoju gospodarki w województwie. Cele te osiąga udzielając przedsiębiorcom wsparcia w postaci produktów finansowych, dostosowanych do ich potrzeb oraz specyfiki ich klientów, takich jak: pożyczka ekspansja, pożyczka regionalna, linia finansowa i in.

Warto zauważyć, że specyficzna struktura właścicielska spółki Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, gdzie jedynym udziałowcem jest samorząd wojewódzki, gwarantuje stabilną, trwałą pomoc w finansowaniu inwestycji w regionie nawet po wyczerpaniu środków z UE.

WFR zarządza umowami z rozmaitymi pośrednikami finansowymi, które zostały zawarte w ramach inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA, a w przyszłości planuje prezentację kolejnych propozycji wsparcia dla firm działających w sektorze MŚP.

Kogo wspiera Wielkopolski Fundusz Rozwoju?

Ze wsparcia WFR mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy – choć jak dotąd właśnie oni stanowią głównych odbiorców programu – ale także jednostki samorządowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w uzyskiwaniu korzystnych pożyczek, poręczeń i innych produktów finansowych, za wyjątkiem dotacji. Współpraca przedsiębiorstw z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju ma ułatwić im podejmowanie decyzji inwestycyjnych, znosić bariery w dostępie do kapitału i stymulować przedsięwzięcia, które wspierają konkurencyjność wielkopolskich firm na arenie krajowej.

Jak dotąd największe zainteresowanie współpracą z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju wykazują firmy związane z logistyką, zdrowym żywieniem, nowoczesną architekturą wnętrz, produkcją rolno-spożywczą, budową nieruchomości, dróg i autostrad, a przede wszystkim innowacyjnymi technologiami informatycznymi i medycznymi. Większość tych gałęzi przemysłu zalicza się obecnie do tzw. inteligentnych specjalizacji regionalnych, w których upatruje się przyszłości Wielkopolski.

W ramach wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego WFR podejmuje m.in. działania na rzecz likwidacji barier w dostępie do środków niezbędnych na rozwój miast i projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej. Fundusz pomaga także w finansowaniu inwestycji na rzecz rewitalizacji obszarów podupadłych i zdegradowanych.