ekshumacja
27 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Czym jest ekshumacja?
5 (100%) / 1 głosów

Czym jest ekshumacja?

Ekshumacja, czyli wydobycie pogrzebanych zwłok z ziemi, jest procedurą stosowaną relatywnie rzadko i tylko w bardzo dobrze uzasadnionych przypadkach. Wszystko jest obłożone licznymi przepisami i wymaga dopełnienia stosownych formalności. Na czym polega ten proces, w jakim celu się go przeprowadza i jak wygląda jego przebieg? Tego dowiemy się z poniższego artykułu.

Ekshumacja – czym jest i kiedy się ją przeprowadza?

Termin „ekshumacja” pochodzi z języka łacińskiego, stanowi połączenie słów extra, znaczącego „poza”, „na zewnątrz” oraz humus, oznaczającego glebę. Zgodnie z prawną definicją ekshumacja jest wydobyciem zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca ich pogrzebania. W jakim celu się ją wykonuje?

 Powodów jest kilka – mówi przedstawiciel zakładu pogrzebowego AnubisMoże nim być na przykład chęć przeniesienia zwłok do innego grobu, w takim kontekście ekshumacji dokonuje się na zwłokach pogrzebanych za granicą, po czym przetransportowuje się je do kraju pochodzenia zmarłego. Ekshumacja wykonywana jest również w celu przeprowadzenia sądowego lub lekarskiego dochodzenia, które ma ustalić lub potwierdzić oficjalną przyczynę zgonu zmarłego.

Jak wygląda ekshumacja?

Przebieg każdej ekshumacji musi być zgodny z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Co mówią te przepisy? Między innymi różnicują one przebieg ekshumacji w zależności od tego, ile czasu minęło od pochowania zwłok:

  • Jeśli od pochówku minęło mniej niż 10 lat, ciało wraz z trumną wydobywa się z ziemi i umieszcza w specjalnej skrzyni transportowej. Następnie trumna zostaje umieszczona w nowym grobie.
  • Jeśli od pochówku minęło ponad 10 lat, ciało i resztki trumny zostają umieszczone w nowej trumnie i razem z nią złożone w nowym grobie.

Skąd ta różnica? Ciało oraz drewno, z którego wykonani trumnę z czasem ulega rozkładowi, co powoduje, że w pewnym momencie niemożliwe staje się przeniesienie ich w całości i złożenie w pierwotnej formie do nowego grobu.

Formalności

Zanim grób zostanie otwarty, a zwłoki wyjęte, konieczne jest dopełnienie licznych formalności. Po kolei będzie to:

  • Zgłoszenie do administracji cmentarza, na który chcemy przenieść zwłoki i ustalenie szczegółów pochówku.
  • Uzyskanie zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami ekshumacje mogą się odbywać wyłącznie w okresie od 16 października do 15 kwietnia, inspektor sanitarny może udzielić nam pozwolenia na ekshumację w innym okresie tylko w bardzo wyjątkowych okolicznościach.
  • Zgłoszenie się z decyzją PIS do zakładu pogrzebowego, który przeprowadzi ekshumację. Tylko niektóre zakłady posiadają uprawnienia do przeprowadzania tej procedury.
  • Uzyskanie zgody administracji cmentarza, na którym był do tej pory były pochowane zwłoki.
  • Dostarczenie karty zgonu do administracji nowego cmentarza i powiadomienie jej o terminie ekshumacji.