notariusz
3 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Czym charakteryzuje się akt notarialny?
5 (100%) / 1 głosów

Czym charakteryzuje się akt notarialny?

Akt notarialny jest szczególną formą dokumentu urzędowego, sporządzanego przez notariusza. Jego celem jest potwierdzenia wystąpienia czynności prawnej lub zdarzenia prawnego. Czym się charakteryzuje i z jakich elementów składa się poprawnie przygotowany dokument? Sprawdź, jeżeli niedługo wybierasz się do notariusza i chcesz dowiedzieć się, jaka jest prawidłowa budowa tego ważnego dokumentu.

Akt notarialny – kiedy jest niezbędny?

Zacznijmy od wyjaśnienia, kiedy akt notarialny może być nam potrzeby. Zapytaliśmy o to naszego eksperta z Kancelarii notarialnej w Warszawie:

W naszym życiu niejednokrotnie spotykamy się z notariuszem. Jakie sytuacje tego wymagają? Forma aktu notarialnego jest zastrzeżona przede wszystkim do czynności takich jak: przeniesienie użytkowania wieczystego, przeniesienie własności nieruchomości, zrzeczenie własności nieruchomości, umowa działu spadku, umowa zrzeczenia się dziedziczenia, umowa zobowiązująca do zbycia spadku, sporządzenie testamentu. To główne czynności w prawie cywilnym, przy których należy dochować formy aktu notarialnego, w przeciwnym razie dojdzie do bezskuteczności czynności prawnej i jej nieważności. Akty notarialne są konieczne również w prawie spółek handlowych i prawie spółdzielni mieszkaniowych.

Scharakteryzujmy wobec tego sam akt notarialny.

Elementy aktu notarialnego

Do podstawowych elementów aktu notarialnego zaliczają się:

  • komparycja – data, miejsce sporządzenia aktu notarialnego, dane stron oraz sposób stwierdzenia ich tożsamości. Z imienia i nazwiska wskazany jest również notariusz, który przygotowuje dokument,
  • właściwy akt – zawiera oświadczenia stron, które mogą powołać się na załączone do aktu dokumenty. To najważniejsza część aktu notarialnego,
  • pouczenia – część zawierająca pouczenia i wskazówki dla stron. To np. informacje o odpowiedzialności karnej albo odpowiedzialności karnoskarbowej czy o powstałym obowiązku podatkowym,
  • informacje o kosztach – odnoszą się do kosztów aktu notarialnego, wysokości taksy notarialnej oraz pobranych podatków, związanych z dokonaniem czynności prawnej,
  • zakończenie i podpisy – na akcie muszą się podpisać strony oraz notariusz. Oryginał aktu notarialnego jest przechowywany u notariusza przez okres pięciu lat, a strony otrzymują odpisy aktu. Po upływie tego czasu dokument zostaje przekazany do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

Akt notarialny może również zostać wykonany za granicą. Sporządza go konsul polski, jeżeli uzyska pisemne upoważnienie Ministra Sprawiedliwości, wydane na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Należy podkreślić, że może to tego dojść jedynie w wyjątkowej sytuacji.