nadzor-budowlany
15 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Co sprawdza nadzór budowlany przy odbiorze budynków?
5 (100%) / 2 głosów

Co sprawdza nadzór budowlany przy odbiorze budynków?

W Polsce wznoszenie budynków to poważne przedsięwzięcie. Prawo budowlane nie dopuszcza do samowoli budowlanej i określa warunki, jakie ma spełniać oddawany do użytku budynek. Instytucją powołaną do kontrolowania budynków przy odbiorze jest nadzór budowlany. Jakie są uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego i jakie ma on obowiązki przed oddaniem inwestycji do użytku?

Na czym polega i czemu służy nadzór budowlany?

Nadzór budowlany to instytucja powołana po to, aby prace budowlane przebiegały bezpiecznie, zgodnie z projektem, w zgodzie ze środowiskiem, a przede wszystkim: skutecznie i terminowo. Budowa to duże przedsięwzięcie, w które angażuje się wiele osób, potrzebne są różne kompetencje.  Łatwo tu o chaos i pomyłki z niego wynikające. Piecza nadzoru budowlanego zapewnia, że rezultaty poszczególnych etapów prac będą się pokrywały z założeniami, a ostateczny efekt będzie spełniał wszelkie normy bezpieczeństwa i jakości.

Inspektor nadzoru budowlanego odpowiada za to, jak inwestycja budowlana jest realizowana i jak będzie się sprawował obiekt po oddaniu do użytku – mówi ekspert z Biura Projektowania i Nadzoru Budowlanego „Promiast”. – To przed nim odpowiadają wszystkie osoby zaangażowane w powstawanie budynku, włącznie z kierownikiem budowy. Co więcej, inspektor nadzoru budowlanego może wydawać polecenia wszystkim osobom na placu budowy. Musi także mieć dostęp do każdego zakamarka. W razie obiekcji ze strony nadzoru budowlanego obiekt nie zostanie oddany do użytku. Dlatego ta funkcja jest tak ważna, a zarazem trudna – łączy w sobie wiele kompetencji.

Choć nadzór budowlany czuwa nad każdym etapem prac, szczególnym momentem jest ostatnia kontrola dokonywana przy odbiorze budynku. To chwila, w której ważą się losy inwestycji – można z niej korzystać czy konieczne są poprawki?

Nadzór budowlany przy odbiorze budynku

Niekiedy do tego, aby zacząć korzystać z budynku, wystarczy dostarczona do urzędu dokumentacja. Na jej podstawie zapada decyzja. Są jednak obiekty, przy których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i aby to osiągnąć, przeprowadza się kontrolę. Muszą w niej uczestniczyć: inwestor oraz przedstawiciel właściwego szczebla organu nadzoru budowlanego. Wizyta inspektora nadzoru budowlanego może być też związana z nieprawidłowościami na wcześniejszych etapach prac albo np. ze skargą.

Inspektor nadzoru budowlanego wnikliwie sprawdza dokumentację przygotowaną przez kierownika budowy – to, czy jest ona kompletna, oraz czy stan faktyczny pokrywa się z zapisami w dokumentach. Inspektor może sprawdzić, w jakiej technologii powstał budynek, jakie są jego geometria i kubatura, czy użyte na budowie materiały były dopuszczone do użytku w budownictwie, a nawet czy kolor elewacji jest zgodny z projektem – to ostatnie może być ujęte w planie miejscowym z uwagi na wyjątkowe walory otoczenia.