sprawa-rozwodowa
6 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Co należy wiedzieć przed sprawą rozwodową?
5 (100%) / 1 głosów

Co należy wiedzieć przed sprawą rozwodową?

Rozwód to bardzo trudne doświadczenie zarówno dla rozstających się małżonków, jak i wszystkich bliskich im osób. W tej wyjątkowo trudnej sytuacji nie należy jednak dać ponieść się emocjom. Im lepsze przygotowanie stron do sprawy rozwodowej, tym szybszy i mniej bolesny będzie cały proces. Podpowiadamy, o czym warto pamiętać przed udaniem się na sprawę rozwodową.

Postępowanie rozwodowe

Podstawą do wszczęcia postępowania rozwodowego jest pozew o rozwód, złożony przez jedno z małżonków. Pierwsza rozprawa zazwyczaj odbywa się dopiero po upływie kilku miesięcy od złożenia takiego pozwu – wyjaśnia specjalista z Kancelarii Adwokackiej Szymona Dudka w Płońsku.

Podczas rozprawy sąd przeprowadzi wstępne przesłuchanie stron w celu ustalenia rozpadu więzi psychicznej i fizycznej małżonków. Należy pamiętać, że nawet sporadyczne kontakty seksualne między małżonkami w trakcie procesu mogą być podstawą do odmowy udzielenia rozwodu.

Oprócz więzi psychicznej i fizycznej, istotna jest również więź gospodarcza. Zerwanie wszystkich tych więzi jest podstawą do stwierdzenia zupełnego rozpadu pożycia. Jednak jeśli małżonkowie np. z powodów finansowych nie mogą pozwolić sobie na oddzielne mieszkanie, więź gospodarcza nie jest podstawą do odrzucenia wniosku o rozwód.

Gdy nie ma zgody co do winy

Kolejnym etapem procesu rozwodowego jest postepowanie dowodowe, podczas którego ostatecznie orzeka się o rozpadzie pożycia małżeńskiego i ewentualnej winie jednej ze stron. Jeśli małżonkowie nie mogą porozumieć się w tej kwestii, sąd może przesłuchiwać również świadków.

Świadkami w sprawie rozwodowej mogą być sąsiedzi, znajomi albo członkowie rodziny, jednak nie dzieci poniżej 13 roku życia, a jeśli świadkami mają być dzieci stron, muszą mieć ukończone 17 lat.

Co z dziećmi po rozwodzie?

W kompetencji sądu leży zbadanie sytuacji życiowej małoletnich członków rodziny. W tym celu może zlecić wywiad środowiskowy. Zdarza się także, że na wniosek z urzędu lub jednego z małżonków, sąd kieruje rodzinę do ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, w celu ustalenia więzi łączących potomków z rodzicami.

Przed sprawą rozwodową należy pamiętać, że jeszcze przed wszczęciem postępowania strony mogą wnieść o udzielenie zabezpieczenia, dotyczącego np. uregulowania kontaktów z dziećmi czy świadczeń alimentacyjnych.

Po zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie rozwodowej sąd ponownie przesłuchuje obie strony i zamyka rozprawę, w celu udania się na tajną naradę. Po niej ogłaszany jest wyrok. Co istotne, małżeństwo nie ustaje z chwilą wydania wyroku, ale dopiero po jego uprawomocnieniu się.