3 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Charakterystyka tachografów
5 (100%) / 2 głosów

Charakterystyka tachografów

Tachograf zapisuje cykle pracy kierowcy oraz dane dotyczące przejazdu, czyli prędkość, ilość przejechanych kilometrów, a także czas trwania jazdy. To urządzenie jest obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu ciężarowego i autobusu DMS o masie powyżej 3,5 tony. Istnieją dwa typy tachografów, które różnią się od siebie sposobem zapisu danych. Czym się charakteryzują?

Obowiązek posiadania tachografów

Na terenie Unii Europejskiej wszystkie autobusy, ciężarówki i samochody dostawcze muszą być obowiązkowo wyposażone w tachograf, który monitoruje pracę kierowców. Wyjątek stanowią autobusy komunikacji miejskiej, a także pojazdy należące do sił zbrojnych. Urządzenie to zapisuje ilość kilometrów, jaką przebył pojazd, szybkość chwilową, czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę, a także przerwy w pracy i okres dziennego odpoczynku. Obowiązek posiadania tachografu został wprowadzony ze względu na konieczną poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez zmniejszenie liczby wypadków, których przyczyną jest brak koncentracji kierowcy lub zaśnięcie za kierownicą pojazdu. Zanim tachograf zostanie zamontowany w pojeździe, musi zostać zalegalizowany. Sprawdzaniem i kontrolowaniem pomiaru wszystkich parametrów zajmuje się Autoryzowane Centrum Tachografów Mikrotronik w Olsztynie. Taką kontrolę należy przeprowadzać co dwa lata. Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje tachografów, które różnią się od siebie wyglądem i sposobem pracy.

Rodzaje tachografów

Różnica, jaka odróżnia od siebie dwa typy tachografów, to sposób zapisu informacji. Wyróżnia się urządzenia analogowe i cyfrowe. Pierwszy typ używany jest w pojazdach, które zostały zarejestrowane przed 1 maja 2006 roku, natomiast tachografy cyfrowe montowane są w samochodach zarejestrowanych po tej dacie. Jak działają te dwa rodzaje urządzeń rejestrujących?

  • Tachograf analogowy – parametry zapisywane są na dyskach papierowych (wykresówkach) za pomocą rysika. Specjalny czujnik liczy ilość zębów koła wzorcowego, który zamontowany jest na skrzyni biegów. Dane pojawiają się w specjalnym okienku pomiarowym. Na rynku dostępnych jest kilka modeli tachografów analogowych, które różnią się między sobą sposobem napędu, działaniem (automatyczne i półautomatyczne), zakresem pomiaru, napięciem zasilania czy sposobem rejestracji danych. Wadą tego typu rejestratora jest podatność na pojawianie się błędów w zapisach oraz łatwość fałszowania danych, dlatego urządzenia analogowe wypierane są przez tachografy cyfrowe.
  • Tachograf cyfrowy – w odróżnieniu do urządzenia analogowego posiada wyświetlacz, gdzie pojawiają się aktualne informacje. Urządzenie zapisuje dane na karcie pamięci oraz twardym dysku. Do uruchomienia tachografu cyfrowego niezbędna jest specjalna karta kierowcy. W przypadku kontroli policji lub Inspekcji Transportu Drogowego, kartę kierowcy umieszcza się w czytniku, gdzie pojawiają się szczegółowe informacje o wszystkich czynnościach kierowcy, tj. prędkości jazdy, czasie postoju, przejechanych kilometrach. Dane te przechowywane są w rejestratorze przez okres jednego roku.