spektometr-emisyjny
2 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Charakterystyka spektrometrów emisyjnych
5 (100%) / 1 głosów

Charakterystyka spektrometrów emisyjnych

Analiza składu chemicznego, w tym analiza ilościowa i jakościowa, ma za zadanie identyfikować pierwiastki chemiczne w substancji oraz określać ich ilość. Służą temu chemiczne techniki analityczne, ale nie tylko. Dzięki spektrometrii można znacznie szybciej i prościej określić stężenie pierwiastków, bez ryzyka zniszczenia próbki bądź powstania niebezpiecznych odpadów. Do przeprowadzania spektrometrii wykorzystuje się emisyjne spektrometry iskrowe.

Co to jest spektrometr emisyjny iskrowy?

Spektrometry emisyjne iskrowe są urządzeniami optycznymi, wykorzystywanymi do analizy metali. Celem tych badań jest m.in. kontrola produkcji, prace badawcze czy kontrola złomu.

Spektrometry emisyjne znajdują zastosowanie w badaniach składu chemicznego metali takich jak stopy żelaza (stale, staliwa, żeliwa), stopy miedzi (czysta miedź, brązy, mosiądze), stopy aluminium, stopy niklu, stopy tytanu, stopy cynku, stopy ołowiu, itp.. Wyróżniają się doskonale działającym i precyzyjnym mechanizmem, ułatwiającym przeprowadzenie badania. Badania są szybkie i bezinwazyjne, wymagają jedynie przygotowania niewielkiej powierzchni badanego materiału, są też bardziej ekonomiczne niż inne stosowane techniki. Spektrometria daje wiarygodne i dokładne pomiary, zapewnia też wysoką stabilność i powtarzalność analiz.

Rodzaje emisyjnych spektrometrów iskrowych

W typologii emisyjnych spektrometrów iskrowych wyróżnia się dwa rodzaje urządzeń:

  • emisyjne spektrometry stacjonarne – służą do analizy składu metali w laboratoriach i na liniach produkcyjnych. Można zastosować urządzenia o różnym stopniu zaawansowania i wydajności, wiele sprzętów ma też kompaktowy rozmiar. Dzięki temu świetnie sprawdzają się w małych i średnich laboratoriach,
  • emisyjne spektrometry mobilne – to urządzenia, które można przenosić w dowolne miejsce i wykorzystywać je tam, gdzie musimy przeprowadzić analizę. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie, które umożliwia szybkie przeprowadzanie badań z dala od laboratorium, przy zachowaniu dokładności, niezawodności i precyzji. Spektrometry mobilne mają niewielkie rozmiary i stabilny wózek transportowy, pozwalający przewieźć urządzenie w miejsce, w którym ma być wykonany pomiar. Praca z takim spektrometrem jest bardzo wygodna również z racji wyposażenia go w pistolet ze stopów lekkich i teflonu.

Spektrometry emisyjne – zalecane właściwości

Spektrometry emisyjne muszą spełniać szereg wymogów, które odzwierciedlają potrzeby użytkowników. Powinny charakteryzować się szybkością i niezawodnością działania, precyzją dokonywania analiz, a także łatwością obsługi i niezawodnością. Takie właśnie spektrometry oferują profesjonalne firmy, w tym firma firmy Metimex w Pyskowicach, zajmująca się dystrybucją najlepszej aparatury laboratoryjnej do laboratoriów przemysłowych.